نکات حقوقی

حداقل مهریه در صیغه موقت چقدر است؟ ⚖️【شرایط و نحوه مطالبه】

صیغه موقت یکی از انواع نکاح قانونی و شرعی به شمار می آید. ماده 1095 قانون مدنی به صراحت اشاره دارد که در صورت تعیین نکردن مهریه در عقد موقت، نکاح به کلی باطل می شود. در واقع می توان چنین بیان کرد که تعیین مهریه در صیغه موقت یکی از ارکان اصلی و دلیل بر صحت نکاح می باشد. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که حتی در صورتی که زن فوت کند و یا اینکه در صیغه موقت نزدیکی صورت نگرفته باشد، باز هم مرد ملزم به پرداخت مهریه می باشد؛ اما باید این موضوع را نیز مد نظر داشته باشیم که مطالبه و تعیین مهریه در عقد موقت دارای شرایط و ضوابط خاصی می باشد. در این مقاله سعی داریم به تمامی سوالات شما در این خصوص پاسخ داده و حداقل مهریه در صیغه موقت را تعیین نماییم. از شما دعوت می کنیم تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

برای دریافت مشاوره سریع از بهترین وکیل مهریه در تهران کلیک کنید!

صیغه موقت به چه معناست؟

اکثر قوانین جاری در سطح کشور از شرع مستفاد شده اند. همین موضوع سبب شده است تا در کشور بتوان دو نوع ازدواج را قانونی به حساب آورد. در واقع قانون اشاره داشته است که برای محرم شدن زن و مرد به یکدیگر لازم است ازدواجی از نوع دائم یا موقت در میان آن ها صورت بگیرد. البته شرط لازم برای چنین ازدواجی این است که مرد یا زن در صحت کامل باشند. در واقع لازم است برای در کنار هم بودن زن و مردی که به یکدیگر تمایل دارند، صیغه موقت یا دائم جاری شود.

قانون مدنی در خصوص شرایط حداقل مهریه در صیغه موقت مواد بسیاری را تشریح نموده است. در واقع بر اساس آن چیزی که از متن قانون به دست می آید، تعیین مدت زمان نکاح و مشخص کردن مهریه را می توان دو رکن اساسی در ازدواج موقت به شمار آورد. در صورتی که دو طرف بدون در نظر گرفتن ارکان مذکور اقدام به عقد موقت نمایند، از نظر شرعی و قانونی نکاح آن ها باطل است.

باید اشاره داشته باشیم که مهریه یکی از مهم ترین حقوق مالی زن در اسلام به شمار می آید. در واقع مهریه را نیز می توان به عنوان یکی از اصلی ترین تعهدات مالی مرد در زمان نکاح به شمار آورد. باید دقت داشته باشیم که به طور عقد موقت در دفاتر ازدواج به ثبت نمی رسد و همین موضوع ممکن است باعث این شود که حقوقی از زن پایمال شود. از این رو، قانون در تلاش است تا مرد را ملزم به تعیین مهریه در ازدواج موقت کند تا به این شکل زن بتواند به حقوق خود دسترسی پیدا کند.

حداقل و حداکثر مهریه در صیغه موقت

حداقل مهریه در صیغه موقت چقدر است؟

اشاره داشتیم که قانون مدنی به صراحت در خصوص حداقل مهریه در صیغه موقت سخن به میان آورده است؛ اما ذکر این نکته نیز ضروری است که طبق ماده 1078 قانون مدنی نمی توان هر چیزی را به عنوان مهریه در نکاح موقت تعیین نمود. در واقع برای تعیین مهریه می بایست به سراغ آن دسته از اموالی رفته شود که قابلیت تملک از سوی زن را داشته باشد. در واقع لازم است مهریه زن در صیغه ارزش مالی داشته باشد تا به این شکل عقد به صورت صحیح انجام شود.

در ابتدا لازم است به این موضوع توجه داشته باشیم که مهریه به صورت توافقی تعیین می گردد؛ یعنی مرد و زن در زمان نکاح می بایست مالی را که قابلیت تملک از سوی زن را داشته باشد به عنوان مهریه تعیین نمایند. همین موضوع نشان می دهد که در مسئله سقف مهریه در ازدواج موقت وجود ندارد و در صورت تمایل و توافق طرفین می توان هر مقدرای را به عنوان حداقل و حداکثر مهریه در نظر گرفت.

در واقع می توان چنین گفت که در صورت عدم تعیین حداقل مهریه در صیغه موقت، نکاح باطل می شود. در واقع ضروری است که مرد و زن به طور قطع مبلغی را به عنوان مهریه تعیین نمایند تا به این شکل نکاح صحیح واقع شود. در واقع در قانون مدنی به صراحت اشاره شده است که شرط صحیح بودن نکاح از نوع موقت آن، تعیین نمودن مهریه می باشد. این قانون مرد و زن را در زمان ازدواج موقت ملزم به مشخص کردن دقیق مهریه زن کرده است.

می توان به این موضوع اشاره داشت که تمامی ارکان صیغه به مانند عقد دائم است. تنها تفاوت فاحش میان این نوع ازدواج شرعی، در میزان زمان دوام آن ها می باشد. باید مجددا به این موضوع توجه داشته باشید که برای تعیین حداقل و حداکثر مهریه در ازدواج موقت لازم است تا معیاری را در نظر بگیرید که ارزش مالی داشته باشد و بتوان آن را در تملک زن قرار داد. قانون تعیین مهریه زن در نکاح موقت را به توافق طرفین منوط کرده است.

حداقل و حداکثر مهریه در صیغه موقت

مهر المثل در صیغه موقت

در بالا در خصوص مهریه در عقدموقت چه مقدار است؟ به این موضوع اشاره داشتیم که تعیین صداق یا مهریه یکی از مهم ترین ارکان نکاح از نوع دائم آن می باشد. ممکن است در زمان نکاح مبلغی به عنوان مهریه به صورت توافقی بین طرفین به عنوان مهریه تعیین نشده باشد. چنانچه بعد از نکاح در بین زن و مرد رابطه زناشویی شکل گرفته باشد، دادگاه برای زن میزانی از مهریه را به عنوان مهر المثل تعیین می نماید تا به این شکل زن بتواند به حقوق مالی خود دست پیدا کند.

بنا بر آن چیزی که در بالا گفته شد مهرالمثل تنها در صورتی به زن تعلق می گیرد که در ابتدای نکاح، مهریه ای بین دو طرف تعیین نشده باشد. در این خصوص باید اشاره داشته باشیم که مهر المثل تنها در عقد دائم است که از سوی دادگاه تعیین می شود و در متن قانون مهر المثل در صیغه موقت به طور کامل رد شده است. در بالا اشاره نمودیم که تعیین مهریه یکی از مهم ترین ارکان صیغه می باشد و در صوت عدم تعیین حداقل و حداکثر مهریه در نکاح موقت، عقد به کلی باطل می باشد.

شرایط دریافت مهریه در صیغه موقت

در بالا اشاره نمودیم که تعیین حداقل مهریه در صیغه موقت به توافق طرفین بستگی دارد و تنها در صورت تعیین مهریه است که می توان صحت عقد را به اثبات رساند. در واقع عقد موقت نیز یکی از روش های ازدواج قانونی و شرعی به شمار می آید. در بالا به این موضوع نیز اشاره داشتیم که علاوه بر تعیین میزانی از مهریه، لازم است زمان عقد موقت نیز در بین طرفین مشخص باشد. این زمان نیز به صورت توافقی تعیین می گردد.

در خصوص شرایط دریافت مهریه در ازدواج موقت ذکر این نکته ضروری است که مهریه در عقد دائم و صیغه تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. با این حال ممکن است تفاوت هایی بین مهریه در این دو نوع عقد قانونی و شرعی وجود داشته باشد که البته میزان آن بسیار ناچیز است. یکی از تفاوت های فاحش میان مهریه در عقد دائم و موقت، رکن بودن آن در ازدواج است.

در بالا به این موضوع اشاره داشتیم که در صورت عدم تعیین حداقل و حداکثر مهریه در صیغه موقت، عقد به کلی باطل می شود. این در حالی است که در عقد دائم هیچ گونه خللی به نکاح در صورت عدم تعیین مهریه وارد نمی شود. نکته دیگری که باید به آن اشاره داشته باشیم زمان پرداخت مهریه در عقد موقت توسط شوهر است. در این خصوص باید بگوییم که زمان مشخصی برای مطالبه مهریه در ازدواج موقت وجود ندارد و زن می تواند هر زمان برای دریافت آن اقدام نماید.

ممکن است این سوال برای شما نیز مطرح شده باشد که اگر زن در عقد موقت فوت کند، تکلیف مهریه او چه می شود؟ در این خصوص باید اشاره داشته باشیم که حتی در صورت فوت زن و یا در شرایطی که نزدیکی بین طرفین صورت نگرفته باشد، باز هم حقوق مالی زن در خصوص مهریه به قوت خود پا بر جا می باشد. در مواد 1075 و 1076 قانون مدنی این گونه بیان شده است که عدم تعیین زمان در عقد موقت نیز باعث بطلان نکاح می شود و تعیین آن الزامی می باشد.

در خصوص حداقل مهریه در نکاح موقت ذکر این نکته ضروری است که نزدیکی یا عدم نزدیکی زوجین با یکدیگر تغییری در میزان مهریه ایجاد نمی کند. این در حالی است که در ازدواج دائم میزان مهریه در بسیاری از موارد به داشتن یا نداشتن رابطه زناشویی بین زوجین منوط شده است. همچنین باید اشاره داشتیم که در ماده 1081 قانون مدنی در خصوص حداقل و حداکثر مهریه در صیغه موقت اشاره شده است که تعیین آن با توافق طرفین صورت می گیرد و نمی توان برای آن مبلغ مشخصی را در نظر گرفت.

در خصوص مهریه در عقد موقت چه مقدار است؟ باید این نکته نیز در نظر گرفته شود که اعتبار مورد توافق به عنوان حقوق مالی زن در اختیار و تملک مرد باشد. گذشته از این لازم است اعتبار تعیین شده به عنوان مهریه قابلیت انتقال به تملک زن را دارا باشد. ذکر این نکته ضروری است که مرد نمی تواند مالی غیر را به عنوان مهریه زن تعیین کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص لازم است به بهترین وکیل خانواده ایران مراجعه کرده و از او مشاوره حقوقی دریافت کنید.

حداقل و حداکثر مهریه در صیغه موقت

مطالبه مهریه پس از پایان مهلت صیغه موقت

اشاره داشتیم که در صورت عدم تعیین حداقل مهریه در صیغه موقت، نکاح با بطلان رو به رو می شود. از سوی دیگر اعتبار مورد توافق به عنوان مهریه می بایست ارزش مالی داشته باشد و بتوان آن را در تملک زن قرار داد. در بالا اشاره داشتیم که زن در عقد موقت می تواند هر زمان که اراده کرد برای دریافت و مطالبه مهریه خود اقدام نماید.

زن به شرط در اختیار داشتن مدارک و یا شاهد می تواند حقوق مالی خود را از مرد مطالبه نماید. در این صورت دادگاه به دادخواست زن رسیدگی کرده و چنانچه مرد از پرداخت مهریه خودداری نماید، با عواقبی قانونی رو به رو خواهد شد. باید اشاره داشته باشیم که دریافت مهریه در عقد موقت می تواند حتی در زمان پایان یافتن ازدواج نیز صورت بگیرد؛ یعنی ممکن است زن پس از پایان مهلت عقد موقت نیز به دادگاه مراجعه ککرده و حقوق مالی خود در خصوص مهریه را طلب نماید.

نحوه مطالبه مهریه در صیغه موقت

باید در خصوص مطالبه مهریه اشاره داشتیم که دریافت این نوع از حقوق مالی زن در عقد دائم و موقت تفاوتی با یکدیگر ندارد. در صورتی که زن بخواهد مهریه خود در عقد موقت را دریافت نماید می تواند از دو طریق دادگاه و اداره اجرای ثبت اقدام نماید. همچنین ذکر این نکته ضروری است که زن حتی پس از پایان یافتن مهلت عقد خود نیز می تواند برای دریافت مهریه اقدام کند.

در این صورت اولین اقدام از سوی زن می تواند مراجعه به دفترخانه باشد. در این صورت است که درخواست صدور اجراییه کرده و مراحل قانونی مطالبه مهریه آغاز می شود. در این صورت است که از سوی محاکم قضایی برای زوج اخطاریه ای ارسال می شود و او ملزم است به دفترخانه وقوع عقد مراجعه کرده و مهریه زن را تعیین و تکلیف نماید. البته به دلیل پیچیدگی مراحل قانونی مطالبه مهریه در عقد موقت لازم است پیش از هر گونه اقدام با یک وکیل مجرب و خبره مشاوره کنید.

حداقل و حداکثر مهریه در صیغه موقت

حکم عدم پرداخت مهریه در صیغه موقت

در ابتدا باید اشاره داشته باشیم که دریافت حداقل مهریه در صیغه موقت یکی از مهم ترین حقوق مالی زن به شمار می آید. در واقع در زمان نکاح مرد به این موضوع تعهد داده است که زن پس از جاری شدن صیغه هر زمان که اراده کرد، برای دریافت مهریه خود اقدام نماید. در بالا اشاره داشتیم که زن می تواند از طریق اجرای ثبت و دادگاه برای دریافت حقوق مالی خود اقدامات لازم را به عمل آورد. در این صورت اگر مرد از پرداخت تعهدات مالی خود امتناع ورزد، زن می تواند املاک او را توقیف و حتی او را ممنوع الخروج کند.

در واقع سبب مهریه نکاح است؛ یعنی مهریه یکی از حقوق شرعی زن به شمار می آید که به محض جاری شدن صیغه موقت، مرد ملزم به پرداخت آن میزانی از مهریه است که در عقدنامه به آن ملزم شده است. عدم تعیین مهریه و نیز عدم مشخص کردن مهلت عقد موقت باعث بطلان در نکاح می شود. تعیین کمترین و بیشترین میزان مهریه در صیغه موقت معیار مشخصی ندارد و قانون گذار در این خصوص سخن خاصی به میان نیاورده است و این موضوع را به توافق طرفین منوط کرده است.

با این حال مرد ملزم است به هر میزانی از مهریه که در زمان نکاح موقت به آن تعهد داده است پایبند باشد. دقت داشته باشید که زن برای دریافت مطالبات خود در خصوص مهریه می بایست مدارک کتبی در اختیار داشته باشد تا بتواند با ارائه آن ها به دادگاه به حقوق مالی خود دست پیدا کند. از سوی دیگر وجود شاهدان معتبر می تواند یکی از راه های قانونی برای دریافت مهریه در دادگاه در نظر گرفته شود. به هر حال شما برای این کار می توانید از یک وکیل مجرب و خبره استفاده کنید.

تکلیف مهریه در صیغه موقت ثبت نشده

باید اشاره داشتیم که این احتمال وجود دارد که مرد و زن خودشان نسبت به جاری کردن صیغه موقت اقدام کرده باشند. در این صورت ازدواج موقت به ثبت نرسیده است و از این رو، مدرکی در اختیار زن برای دریافت مهریه اش وجود ندارد. مجددا لازم است اشاره داشته باشیم که در صورت جاری شدن صیغه توسط خود زوجین، لازم است به طور قطع اعتباری به عنوان مهریه تعیین شود. چرا که در غیر این صورت عقد باطل بوده و نکاح صحیح نمی باشد.

در این حالت چون صیغه نامه ای وجود ندارد، زن مدرک لازم برای ارائه به دادگاه در جهت دریافت مهریه خود را در اختیار ندارد. در این صورت است که زن باید از شهود برای دریافت مهریه خود استفاده کند. شهود که می توانند به عقد موقت بین دو نفر شهادت دهند لازم است طبق قانون دو مرد باشند. همچنین این شهود می توانند شامل یک مرد و دو زن در نظر گرفته شوند. همچنین اقرار خود مرد به ازدواج موقت می تواند در دادگاه به عنوان سند مورد قبول قرار بگیرد.

لزوم مراجعه به وکیل برای مطالبه مهریه در صیغه موقت

در بالا اشاره داشتیم که زن حتی پس از پایان مدت زمان عقد موقت خود نیز می تواند برای دریافت مهریه اقدام نماید؛ اما نکته ای که لازم است در اینجا به آن اشاره کنیم این است که در صورتی که صیغه توسط خود زوجین خوانده شده باشد و به ثبت نرسیده باشد، دریافت مهریه در آن قدری دشوار می شود. چرا که در این حالت لازم است زن با در اختیار داشتن مدارک مستند و نیز شواهد معتبر در دادگاه عقد موقت را به اثبات برساند؛ اما باید دقت داشته باشید که این کار نیازمند بهره مندی از دانش حقوقی و تجربیات لازم است.

بهتر است برای طی نمودن مراحل مربوط به مطالبه مهریه در صیغه موقت به طور قطع با یک وکیل مجرب و خبره مشورت کنید. در واقع وکیل با پیچ و خم های مسیر آشنایی کامل دارد و می تواند در صورت لزوم بهترین راهکار برای دسترسی به حقوق مالی تان را در اختیار شما قرار دهد. از این رو، لازم است در ابتدا تمرکز خود را بر روی انتخاب وکیل بگذارید تا به این شکل بتوانید بهترین و شاخص ترین گزینه ها را به خدمت بگیرید و در نهایت حقوق خود در خصوص مهریه را دریافت کنید.

حداقل و حداکثر مهریه در صیغه موقت

کلام آخر

در این مقاله تلاش کردیم تا نکات مهمی را در خصوص مهریه در صیغه موقت بیان نماییم. در ابتدا شما را با حداقل مهریه در صیغه موقت آشنا کردیم و مشخص شد که قانون در این خصوص امر را به توافق طرفین واگذار کرده است. در ادامه مقاله نیز شرایط تعیین مهریه در ازدواج موقت را بررسی کردیم. همچنین نحوه مطالبه و دریافت مهریه در عقد موقت را مورد بررسی قرار دادیم. اکنون که به پایان مقاله رسیده ایم از شما دعوت می کنیم که اگر تجربه یا نظری در خصوص مطالب ذکر شده دارید آن را در قسمت دیدگاه با سایر مخاطبان سایت برترین وکیل به اشتراک بگذارید.

5/5 - (1 امتیاز)

فردین ساریخانی

نویسنده و ویراستار متون ادبی، حقوقی/روزنامه نگار/عاشق کتاب، هنر، سفر و فیلم کلاسیک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 17 =

دکمه بازگشت به بالا