نکات حقوقی

بعد از ارسال اظهارنامه چه باید کرد؟ ⚖️ + معرفی مراجع صالح

گاهی لازم است اظهارات قانونی و ادعاهای خود را از روش های قانونی به اطلاع دیگری برسانید. در این شرایط است که از اظهارنامه قضایی استفاده خواهید کرد. عده ای به غلط اظهارنامه قضایی را اظهاریه می نامند که گاهی نیز با احضاریه اشتباه گرفته می شود. در واقع قانون ارسال اظهارنامه قضایی را یکی از مهم ترین راه های رسمی برای مطالبه حق می داند. در صورتی که برای تنظیم اظهارنامه قضایی از متن احترام آمیز و دقیق استفاده کنید می توانید به شیوه ای مطلوب حقوق قانونی خود را از اظهار شونده درخواست کنید. اما سوالی که در این بین پیش می آید این است که بعد از ارسال اظهارنامه چه باید کرد؟ پس با ما همراه باشید.

اظهارنامه قضایی چیست؟

پیش از اینکه در خصوص این سوال پاسخ دهیم که بعد از ارسال اظهارنامه چه باید کرد؟ باید در ابتدا تعریف دقیقی از این متن حقوقی ارائه دهیم. اظهارنامه در واقع سندی حقوقی است که بر اساس قانون تنظیم شده و در آن فرد به صورت رسمی و کاملا قانونی حقوق از دست رفته خود را از دیگری مطالبه می کند. در ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اظهارنامه و کاربرد آن در نظام حقوقی کشور توضیحاتی ارائه شده است. بر اساس قانون تنظیم اظهارنامه از راه های قانونی مطالبه حق به شمار می رود.

در واقع شما می توانید علاوه بر اینکه حقوق از دست رفته خود را به وسیله اظهارنامه مطالبه می کنید، جهت دریافت وجه و هر گونه مال دیگری از اظهارشونده اقدامات لازم را به انجام برسانید. در واقع اگر اظهارنامه قضایی را با لحنی محترمانه تنظیم کرده و در آن اصول حقوقی را رعایت کنید می توانید به این موضوع امیدوار باشید که در مدت زمان کمی تاثیر خود را باقی بگذارد و شما به این طریق بتوانید خواسته های حقوقی خود را از شخص مورد نظر  به شیوه ای رسمی مطالبه نمایید.

پس از ارسال اظهارنامه چه باید کرد

بعد از ارسال اظهارنامه چه باید کرد؟

در بخش های قبلی از مقاله در خصوص اظهارنامه توضیحاتی را ارائه دادیم. مشخص شد که اظهارنامه در واقع پیش از طرح دادخواست در دادگاه به اظهارشونده ارسال می شود و بر اساس آن فرد به صورت قانونی از مخاطب می خواهد که تعهدات خود را به طور کامل انجام دهد. در ادامه به این موضوع اشاره خواهیم نمود که بعد از ارسال اظهارنامه چه باید کرد؟ این اقدامات عبارت است از:

پیگیری ابلاغ اظهارنامه: پس از اینکه اظهارنامه قضایی را به مقصد مشخص ارسال کردید لازم است از طریق روش های مختلف از ابلاغ آن کسب اطمینان کرده و آن را پیگیری نمایید. سامانه ثنا و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی قوه قضائیه از جمله راه های پیگیری اظهارنامه قضایی به شمار می روند. در صورتی که مشخص شود که اظهارنامه ارسال نشده است، می بایست مجددا آن را به مقصد مدنظرتان ارسال نمایید تا به این شکل روند قانونی آن به طور کامل طی شود.

در واقع با ورود به وب سایت سامانه ثنا می توانید با در دست داشتن کد ملی و رمز عبور خود به صفحه کاربری خود دست پیدا کرده و وضعیت ارسال اظهارنامه را بررسی نمایید. در صورتی که مشخص شود که اظهارنامه قضایی ارسال نشده است، می توانید به صورت اینترنتی درخواست ابلاغ مجدد آن را به ثبت برسانید. از سوی دیگر شما می توانید این اقدامات را با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی قوه قضائیه نیز به انجام برسانید و روند ارسال و ابلاغ اظهارنامه را پیگیری کنید.

مطلع کردن طرف مقابل از محتوای اظهارنامه قضایی: پس از اینکه اظهارنامه به دست اظهارشونده برسد، او از متن آن به طور کامل آگاه خواهد شد و اینجاست که او از نظر قانونی در مدت مشخصی می تواند اعتراض خود را به متن اظهارنامه اعلام نماید. البته عواقب عدم پاسخ به اظهارنامه وجود ندارد. چرا که پاسخگویی که اظهارنامه کاملا اختیاری به شمار می رود. اما می دانیم که اظهارنامه و بی توجهی به آن ممکن است به طرح دعوی در دادگاه منجر شود.

تهیه مدارک و مستندات لازم: در صورتی که تمایل داشته باشید که بعد از ارسال اظهارنامه های قضایی، دعوایی را علیه دیگری اقامه کرده و به شیوه ای قانونی حقوق از دست رفته خود را مطالبه نمایید، می بایست به جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه بپردازید. با استفاده از همین مدارک و مستندات است که می توانید خواسته های حقوقی خود را مطرح نموده و ادعاهای خود را در مراجع قانونی به اثبات برسانید. بدون این مدارک شانس چندانی برای کسب پیروزی نخواهید داشت.

طرح دعوی در دادگاه: لازم به ذکر است که اگر پس از ارسال اظهارنامه قضایی، موفق نشوید به حقوق قانونی خود دست پیدا کنید، می بایست در دادگاه طرح دعوی نموده و به این شکل خواسته های حقوقی و کیفری خود را از طریق قانونی دنبال نمایید. برای طرح دعوای حقوقی نیاز به تنظیم دادخواست است. از سوی دیگر دعوای کیفری نیز با ارسال و تنظیم شکواییه و یا شکایت نامه مطرح می گردد. در این مسیر همواره می توانید روی کمک های یک وکیل شاخص و معتبر حساب ویژه ای را باز کنید.

پس از ارسال اظهارنامه چه باید کرد

در اظهارنامه باید به چه مواردی اشاره کرد؟

باید به این نکته توجه داشته باشید که اظهارنامه قضایی یک فرم چاپ شده است که می توانید درخواست خود را در آن به ثبت برسانید. اگر به دفاتر خدمات الکترونیکی قوه قضائیه مراجعه کنید می توانید به این فرم های چاپی دسترسی پیدا کرده و خواسته های خود را در آن درج نموده و به مقصد مورد نظر ارسال کنید. از گذشته تا به امروز این فرم توسط دادگستری و نهادهای حقوقی به چاپ و فروش می رسد. در اظهارنامه قضایی موارد زیر درج می شود:

مشخصات و آدرس محل سکونت اظهارکننده: در این قسمت از اظهارنامه قضایی لازم است فرد اظهارکننده به دقت تمامی مشخصات هویتی خود را درج نموده و به ثبت برساند. از سوی دیگر لازم است تا فرد نشانی منزل خود را به صورت دقیق قید نماید.

موضوع اظهارنامه قضایی: دقت داشته باشید که برای تنظیم اظهارنامه قضایی لازم است که عنوان متن حقوقی خود را مشخص کنید. در واقع این عنوان همان موضوعی است که در توضیحات اظهارنامه به طور کامل به آن پرداخته شده است.

مشخصات و نشانی محل سکونت اظهارشونده: در این قسمت از اظهارنامه قضایی لازم است تا نام و نام خانوادگی اظهارشونده و مخاطب متن حقوقی را درج نمایید. گذشته از این لازم است تمامی مشخصات و نشانی محل سکونت فرد را ذکر کنید.

خلاصه اظهارات شخص: پیش از اینکه به این سوال پاسخ دهیم که بعد از ارسال اظهارنامه چه باید کرد؟ باید بگوییم که در برگه اظهارنامه قضایی شما ملزم هستید خلاصه ای از اظهارات خود را درج نمایید.

پاسخ به اظهارنامه قضایی: اگر چه پاسخ به اظهارنامه قضایی الزامی نیست، اما در این برگه قسمتی برای پاسخ دادن از سوی اظهارشونده تعبیه شده است که فرد می توانید جواب خود به ادعاهای طرف مقابل را درج نموده و مجددا آن را برای اظهارکننده ارسال نماید.

فواید اظهارنامه چیست؟

در توضیح اینکه بعد از ارسال اظهارنامه چه باید کرد؟ لازم است به این نکته دقت داشته باشید که تنظیم اظهارنامه قضایی در یک قدمی تنظیم دادخواست و یا شکواییه انجام می شود. در واقع خواهان پیش از اینکه دعوایی را در مراجع قانونی اقامه نماید، با ارسال اظهارنامه قضایی برای آخرین بار حقوق خود را از اظهارشونده مطالبه می کند. در واقع ارسال اظهارنامه اختیاری است. البته در برخی از موارد قانون ارسال اظهارنامه را اجباری دانسته است.

تصور کنید که شما مقداری وجه نقد را به دیگری به قرض داده اید. در این صورت است که باید اظهارنامه قضایی تنظیم کرده و بر اساس آن پول خود را مجددا از او مطالبه نمایید. برای مثال می توانید در متن اظهارنامه قید کنید که فرد ملزم است تنها 10 روز پس از دریافت اظهارنامه تمامی حقوق مالی شما را بازگرداند. از سوی دیگر می توانید به این نکته اشاره داشته باشید که اگر فرد قرض خود را پرداخت نکند، ممکن است که شما دعوایی را علیه او در محاکم قضایی تنظیم نمایید.

گاهی ارسال اظهارنامه قضایی موثر واقع می شود و فرد تمامی مطالبات و حقوق از دست رفته شما را تسویه می کند. در واقع فرد از بیم اینکه دعوایی علیه او اقامه شده و اینکه مامور انتظامی به محل سکونت او وارد نشود و مواردی از این جنس تصمیم می گیرد تا در مدت زمان کمی پس از ارسال اظهارنامه، تمامی حقوق شما را احقاق نماید. می دانیم که اقامه دعوی در محاکم قضایی مستلزم وقت و هزینه زیادی است. ارسال اظهارنامه سعی دارد تا از اقامه دعوی و هزینه های زیاد جلوگیری نماید.

یکی دیگر از فواید اظهارنامه قضایی این است که شما می توانید در مدت زمان کمی از روش های قانونی و بدون اینکه دعوایی را مطرح کنید به حقوق قانونی خود دست پیدا کنید. در واقع اظهارنامه را می توان نوعی اولتیماتوم دانست که فرد در زمان مقرر موظف می شود تا مطالبات فرد را در اختیار او قرار دهد. از سوی دیگر خوب می دانیم به دلیل اینکه اظهارنامه از طریق دفاتر قوه قضائیه برای فرد ارسال می شود، تاثیر خواسته ها و ادعاهای فرد بر روی اظهارشونده افزایش پیدا می کند.

پس از ارسال اظهارنامه چه باید کرد

مراجع صالح برای ارسال اظهارنامه قضایی

در قسمت های قبل به این نکته اشاره داشتیم که دادخواست بعد از اظهارنامه برای اقامه دعوی تنظیم می گردد و این خود عاملی است که فرد اظهارشونده را ملزم می کند تا حقوق فرد را به او باز گرداند. در نظر داشته باشید که لازم است اظهارنامه قضایی را به مرجعی خاص برای ارسال تحویل دهید. در قانون اشاره شده است که دفاتر دادگاه ها مرجع صالح برای ارسال و رسیدگی به اظهارنامه قضایی می باشد. اما می دانیم که امروزه روال قانونی این کار به گونه ای است که دایره اظهارنامه موجود در هر واحد قضایی، مرجع صالح به شمار می رود.

لازم به ذکر است که مسئول مربوطه در ابتدا اظهارنامه را مورد بررسی قرار می دهد. اگر مشخص شود که این اظهارنامه از نظر حقوقی و لحن بیان قابل تایید است، آن را به ثبت رسانده و تاریخ ثبت آن را نیز در دفتر مشخص خواهد کرد. در این صورت است که مسئول برگه رسید را به اظهارکننده تحویل داده و به این نکته تاکید می کند که در موعد مقرر، برای دریافت جواب اظهارنامه قضایی به دایره مربوطه مراجعه کرده و در صورت جواب از سوی اظهارشونده آن را دریافت نماید.

مهم ترین شرایط قانونی برای ارسال اظهارنامه قضایی

در توضیح اینکه بعد از ارسال اظهارنامه چه باید کرد؟ باید بگوییم که تنظیم اظهارنامه تابع شرایط و ضوابطی خاص است که فرد ملزم است آن ها را به دقت رعایت کرده و تلاش خود را برای اجرای آن ها به کار بگیرد. همواره با رعایت کردن شرایط مذکور می توانید اظهارنامه قضایی را به شیوه ای مطلوب تنظیم کرده و به خواسته های حقوقی خود در مدت زمان کمی دست پیدا کنید. برخی از مهم ترین شرایطی که لازم است در هنگام ارسال اظهارنامه رعایت شود عبارت است از:

احراز هویت اظهارکننده: در نظر داشته باشید که اگر شخصی برای ارسال اظهارنامه اقدامات لازم را به انجام رسانده در حالی که خود او در اظهارات ذی حق باشد، از نظر قانونی می بایست شناسنامه و سایر مدارک هویتی را به همراه داشته با استفاده از آن ها، هویت او برای مسئول قضایی احراز گردد. از سوی دیگر اگر اظهارنامه از طریق وکیل و یا ولی شخص برای اظهارشونده ارسال گردد، لازم است تا کپی وکالت نامه و یا مصدق او نیز به همراه اظهارنامه برای شخص ارسال گردد.

ابطال تمبر هزینه قانونی: برای ارسال اظهارنامه قضایی ملزم هستید تا هزینه ای را بابت ابطال تمبر پرداخت کنید. بر اساس متن قانون مقدار هزینه ای که لازم است برای ابطال تمبر پرداخت شود، هزار ریال می باشد.

محترمانه بودن مندرجات اظهارنامه قضایی: در تبصره ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی قید شده است که تمامی اظهارنامه ها می بایست دارای لحنی مودبانه و محترمانه باشند. این بند از قانون اشاره دارد که دفاتر ثبت اسناد می توانند از ارسال آن دسته از اظهاراتی که فاقد لحن محترمانه هستند، خودداری کنند. از سوی دیگر باید متذکر شویم که ارسال اظهارنامه های فاقد اصول اخلاقی هیچ گونه مسئولیتی را برای قوه قضائیه و دفاتر دادگاه ها نخواهد داشت.

تسلیم اظهارنامه و پیوست های مربوط به آن: به طور معمول اظهارنامه با پیوست هایی همراه است. ممکن است در ارسال اظهارنامه برای تاثیرگذاری بیشتر از ادله و مستنداتی استفاده کرده و آن را به متن حقوقی خود پیوست نماید. معمولا اظهارنامه را در سه نسخه در اختیار مقام قضایی قرار می دهند. یکی از نسخ بایگانی خواهد شد. نسخه دیگر ارسال می شود و نسخه سوم نیز در نزد شخص اظهارکننده باقی می ماند.

پس از ارسال اظهارنامه چه باید کرد

نمونه نوشتن اظهارنامه قضایی

در ادامه سعی داریم نمونه نوشتن اظهارنامه قضایی را برای عدم انجام تعهد به شما ارائه دهیم:

اظهار کننده: نام- نام خانوادگی- شغل- آدرس شخص ثبت کننده اظهارنامه قضایی

مخاطب: نام- نام خانوادگی- حتی الامکان شغل و آدرس شخصی که مخاطب اظهارنامه قضایی است.

موضوع اظهارنامه قضایی: الزام به استرداد لاشه چک، به دلیل عدم انجام تعهد مبنی بر تهیه و تحویل یک دستگاه یخچال

مخاطب محترم، جناب آقای ………. اینجانب …….. فرزند………………. با استناد به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، این متن را رسما و قانونا، به جنابعالی، اظهار می دارم:

در مورخ …/…/…. بنده، به فروشگاه شما، به آدرس ……………….. جهت خرید یک دستگاه یخچال ساید بای ساید، مدل………..، مراجعه نموده و با توجه به عدم موجودی جنس مورد نظر، چک شماره…….، عهده بانک ……….. را به عنوان تضمین خرید جنس، در صورت سفارش آن از جانب شما از کارخانه، به جنابعالی، تقدیم نمودم و با توجه به قرارداد دست نویس فی مابین، قرار بر این شد که شما، حداکثر، تا مورخ …/…./….. یخچال را سفارش و تحویل بنده نمایید و در غیر این صورت، چک اینجانب را مسترد کنید.

لذا با توجه به گذشت 6 ما از تاریخ توافق، جنابعالی، همچنان، به ایفای تعهد خود، اقدام ننموده اید و لذا بنده، به موجب این اظهارنامه، اولا، از شما، تقاضا دارم، حداقل تا یک ما دیگر، یعنی تا مورخ …./…./….. نسبت به تحویل کالا، اقدام کنید و در غیر این صورت، لاشه چک بنده را به دلیل عدم ایفای تعهد، به اینجانب، مسترد نمایید. بدیهی است، در صورت استنکاف، بنده، نسبت به پیگری امر از مراجع قضایی، اقدام خواهم کرد.

لزوم مراجعه به وکیل برای تنظیم اظهارنامه قضایی

در متن مقاله به این موضوع اشاره کردیم که فرد از طریق ارسال اظهارنامه قضایی سعی دارد برای آخرین بار پیش از تنظیم دادخواست و یا شکواییه در مراجع قانونی، حقوق قانونی خود را مطالبه کرده و آن را از فرد درخواست نماید. اما باید اشاره داشته باشیم که تنظیم انواع اسناد حقوقی و متون مربوطه نیازمند تبحر و مهارت کافی است. یعنی اگر فرد دانش حقوقی و تجربه لازم در این کار را نداشته باشد، ممکن است با اتخاذ برخی از تصمیمات غلط در این باره، پیروزی را به کلی به مخاطره بیندازد.

پیشنهاد ما این است که پیش از اقامه دعوی در دادگاه و برای تنظیم انواع اظهارنامه حتما از یک وکیل مجرب و خبره کمک بگیرید. چرا که او می تواند با ارائه مشاوره حقوقی شما را در این راه یاری کرده و مطلوب ترین راهکار از میان راه حل های موجود را به شما ارائه دهد. در این بین، وکیل می تواند در دادگاه دفاع موثری از شما داشته و به مطلوب ترین شکل ممکن شما را در مسیر درست رسیدگی به پرونده و کسب موفقیت قرار دهد. اما لازم است به سراغ مجرب ترین و بهترین وکلا بروید.

پس از ارسال اظهارنامه چه باید کرد

کلام آخر

از همراهی شما با وب سایت حقوقی برترین وکیل تشکر و قدردانی می کنیم. در این مقاله تلاش کردیم تا به این سوال پاسخ دهیم که پس از ارسال اظهارنامه چه باید کرد؟ در این راه ابتدا تعریف دقیقی از اظهارنامه قضایی ارائه دادیم تا مشخص شود که در چه شرایطی لازم است فرد به سوی مخاطب خود اظهارنامه ارسال نماید. علاوه بر این، در این مقاله تلاش کردیم تا مراجع صالح برای ارسال اظهارنامه را مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن نیز شرایط قانونی ارسال اظهارنامه را بررسی نمودیم. اکنون از شما می خواهیم نظرات و تجربیات خود را با مخاطبان ما به اشتراک بگذارید.

لطفا به این مقاله امتیاز دهید.

فردین ساریخانی

نویسنده و ویراستار متون ادبی، حقوقی/روزنامه نگار/عاشق کتاب، هنر، سفر و فیلم کلاسیک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =

دکمه بازگشت به بالا