نکات حقوقی

اگر مرد طلاق ندهد زن میتواند طلاق بگیرد؟ ⚖️⚡️

می دانیم که در قانون حق طلاق به مرد داده شده است. با این حال زوجه نیز در شرایطی می تواند از دادگاه خانواده درخواست طلاق داشته باشد. زن در برخی از پرونده ها نمی تواند رضایت شوهر را برای طلاق جلب نماید و اینجاست که این سوال مطرح می شود که اگر مرد طلاق ندهد زن میتواند طلاق بگیرد؟ برای پاسخ به این سوال لازم است با انواع روش های طلاق آشنایی داشته باشیم و حقوق زن و مرد در زمان نکاح را بدانیم. هدف اصلی ما در این مقاله این است که با استفاده از مفاهیم حقوقی پاسخ دقیقی به سوالاتی از این جنس بدهیم.

آیا طلاق از طرف زن امکان پذیر است؟

آیا طلاق از طرف زن امکان پذیر است؟

پیش از اینکه به این سوال پاسخ دهیم که اگر مرد طلاق ندهد زن میتواند طلاق بگیرد؟ باید درباره طلاق اطلاعات کاملی را به دست آوریم. انواع طلاق از نظر درخواست کننده به طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن و طلاق توافقی تقسیم می شود. در قانون مدنی اشاره شده است که این مرد می باشد که می تواند زن را هر زمان که تمایل داشت طلاق بدهد. در واقع قانون و شرع مرد را دارای حق طلاق می داند. در عوض زن نیز دارای حقوقی است که در ادامه اشاره خواهیم کرد.

زن نیز در عوض می تواند حق برخورداری از مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و… را داشته باشد. در واقع مرد زمانی می تواند زن را طلاق بدهد که پیش از آن، تمامی حقوق مالی زن را به او پرداخت کرده باشد. متاسفانه در گذشته روال کار اینگونه بود که مرد بدون طی نمودن مراحل قانونی و تنها با حضور در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق می توانست زن را طلاق داده و از او جدا شود. در این شرایط بسیاری از حقوق مالی زن بلاتکلیف باقی می ماند.

اما اکنون مرد برای طلاق دادن زن ملزم است به دادگاه خانواده دادخواست بدهد تا درخواست وی مورد بررسی قرار بگیرد. در اینجاست که مراحل قانونی آن به دقت طی شده و تکلیف تمامی حقوق مالی زن مشخص می شود. علاوه بر طلاق از طرف مرد لازم است تا طلاق توافقی را نیز مورد بررسی قرار بدهیم. در طلاق توافقی زوجین به صورت مشترک برای طلاق ابراز تمایل کرده اند. در واقع می توان گفت که طلاق توافقی ساده ترین و سریعترین راه برای جدایی زوجین از یکدیگر است.

با این حال سوالی که مطرح است این می باشد که اگر مرد طلاق ندهد زن میتواند طلاق بگیرد یا خیر؟ باید اشاره کنیم که در گذشته این مرد بود که تنها می توانست برای جدایی از زن درخواست بدهد؛ اما قانون جدید طلاق این حق را به زن داده است تا در برخی از شرایط خاص برای جدایی از مرد پیش قدم شود؛ بنابراین می توان گفت که طلاق از طرف زن نیز با ایجاد تغییرات در قانون میسر شده است و زن نیز می تواند با طی نمودن روال قانونی از همسر خود جدا شود که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد.

اگر مرد طلاق ندهد زن میتواند طلاق بگیرد؟

به عنوان پاسخ کوتاه باید بگوییم که قانون اجازه می دهد که زن بدون رضایت شوهر طلاق بگیرد. لازم به ذکر است که طلاق از طرف زن دارای شرایط خاصی است که در قانون جدید به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. این درست است که مرد حق طلاق را در اختیار دارد؛ اما قانون شرایطی را پیش بینی کرده است که زوجه نیز می تواند برای طلاق پیش قدم شده و پس از طی نمودن مراحل قانونی برای این کار و ارائه ادله مناسب از دادگاه درخواست طلاق کند.

در ماده 1132 قانون مدنی اشاره شده است که مرد دارای حق طلاق است؛ یعنی برخلاف زن که می بایست دلایل محکمه پسمندی را برای طلاق از مرد ارائه دهد، زوج می تواند بدون دلایل خاصی از زن طلاق بگیرد؛ اما در بالا نیز به این نکته اشاره کردیم که دادگاه در صورتی اجازه طلاق را به مرد می دهد که او پیش از آن تکلیف تمامی حقوق مالی و غیر مالی زن را مشخص کرده باشد؛ اما زن در برخی موارد علاوه بر طلاق گرفتن از مرد می تواند تمامی حقوق خود را نیز مطالبه کند.

زن در چه شرایطی میتواند بدون رضایت مرد طلاق بگیرد؟

زن در چه شرایطی میتواند بدون رضایت مرد طلاق بگیرد؟

در قسمت های قبل به این نکته اشاره داشتیم که قانون شرایطی را مهیا کرده که زن میتواند طلاق بگیرد. در واقع زن زمانی می تواند بدون رضایت مرد از وی جدا شود که در زندگی خود با عسر و حرج رو به رو شود؛ یعنی شرایطی در زندگی زن پدیدار شود که ادامه زندگی مشترک را برای او نشدنی نماید. در پاسخ به این سوال که اگر مرد راضی به طلاق نشود زن میتواند طلاق بگیرد؟ باید بگوییم که در صورت محقق شدن شرایط زیر، زن می تواند به دادگاه خانواده درخواست طلاق بدهد تا دلایل او مورد بررسی قرار بگیرد:

  • عدم پرداخت نفقه: در قانون مدنی اشاره شده است که اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکرده باشد، زن می تواند به دادگاه درخواست مطالبه نفقه بدهد. در این صورت است که دادگاه مرد را ملزم به پرداخت نفقه خواهد کرد. در صورتی که برای قاضی پرونده محرز شود که مرد توانایی پرداخت نفقه را ندارد و یا اینکه از تسویه حقوق مالی زن در خصوص نفقه خودداری می کند، در نهایت رای به طلاق زن خواهد داد و در اینجا عدم رضایت مرد با طلاق تغییری در شرایط ایجاد نخواهد کرد.
  • عسر و حرج: در صورتی که زندگی زن در کنار مرد به حدی دشوار و غیر قابل تحمل شود که دیگر امیدی به ادامه زندگی مشترک نباشد، دادگاه با درخواست زن برای طلاق موافقت خواهد کرد. این موضوع را عسر و حرج می نامند و ممکن است مصادیق مختلفی داشته باشد.
  • مفقودالاثر شدن مرد: در صورتی که مرد برای مدت زمان مشخصی مفقودالاثر شود به نوعی که خبری از او نباشد، زن می تواند به دادگاه درخواست طلاق بدهد. در این شرایط دادگاه برای پیدا کردن مرد آگهی خواهد داد و اگر خبری از مرد نباشد، حکم فوت فرضی مرد صادر شده و دادگاه با طلاق گرفتن زن موافقت خواهد کرد.
  • جنون مرد: در شرایطی که مشخص شود مرد به جنون دائمی مبتلا است و زن بتواند آن را در دادگاه به اثبات برساند، قاضی با طلاق گرفتن زن موافقت خواهد کرد.
  • سوء رفتار مرد: در صورتی که برای دادگاه خانواده محرز شود که مرد با زن رفتار خشونت آمیز یا توهین آمیز به صورت مداوم دارد، با درخواست زن برای طلاق موافقت خواهد کرد.

در صورتی که هر یک از شرایط ذکر شده مهیا شود، زن می تواند به دادگاه درخواست طلاق بدهد. در این صورت است که دادگاه در ابتدا مرد را دعوت به سازش خواهد کرد و اگر سازش و صلح ایجاد نشود، دادگاه حکم به طلاق خواهد داد. لازم به ذکر است که اگر زن از مرد وکالت در طلاق داشته باشد، می تواند بدون رضایت مرد از او طلاق بگیرد. زن می تواند این وکالت را در زمان عقد نکاح و یا حتی در مواردی بعد از عقد نیز از مرد دریافت نماید.

مرد تا چه مدت میتواند زن را طلاق ندهد؟

مرد تا چه مدت میتواند زن را طلاق ندهد؟

در توضیح این مسئله که مرد تا چه مدت میتواند طلاق ندهد؟ باید بگوییم که این طور نیست که در قانون حق طلاق فقط با مرد باشد. اشاره داشتیم که در ماده 1132 قانون مدنی حق طلاق به مرد داده شده است؛ اما در قانون بیان شده است که زن نیز در صورتی که نتواند برای طلاق با مرد به توافق برسد، می تواند به تنهایی به دادگاه خانواده درخواست طلاق بدهد. در واقع داداگاه در این صورت به درخواست زن رسیدگی می کند و اگر زن شرایط فوق را در دادگاه به اثبات برساند می تواند طلاق بگیرد.

علاوه بر شرایطی که در بالا برای طلاق از طرف زن ذکر نمودیم لازم است اشاره داشته باشیم که شرایطی ضمن عقدنامه وجود دارد که اگر مرد آن ها را امضا کرده و پذیرفته باشد، زن می تواند با استناد به آن ها از مرد درخواست طلاق کند. در این صورت که دادگاه علاوه بر موافقت با طلاق زن و صدور حکم طلاق، حقوق مالی زن را نیز از مرد دریافت خواهد کرد. از جمله مهم ترین این شرایط ضمن عقدنامه می توان به عقیم بودن مرد، اعتیاد مرد، سوء رفتار مرد و… اشاره کرد.

در صورتی که هیچ یک از این شرایط برای زن محقق نشد، او لازم است به کمک یک وکیل شاخص و ممتاز، عسر و حرج خود را در زندگی مشترک به اثبات برساند. منظور از عسر و حرج ایجاد نوعی سختی و مشقت غیر قابل تحمل در زندگی مشترک برای زن است. در صورتی که زن عسر و حرج را در دادگاه به اثبات برساند، مرد نمی تواند برای مدت طولانی با طلاق زن مخالفت کند. در این صورت حتی اگر مرد راضی به طلاق نشود، دادگاه طلاق وی را خواهد گرفت.

بنابراین اگر مرد بگوید طلاق نمی دهم اینطور نیست که زن دیگر نتواند از مرد طلاق بگیرد. در این صورت زوجه می تواند به دادگاه رجوع کرده و با استناد به یکی از دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن از وی جدا شود. مدت زمانی که مرد می تواند زن را بلاتکلیف نگه دارد به اثبات شرایط ذکر شده توسط زن بستگی دارد. در صورتی که زن بتواند این شرایط را سریع در دادگاه به اثبات برساند، در مدت زمان کمی می تواند زندگی مشترک با مرد را به پایان برساند.

در چه صورتی مرد میتواند مهریه ندهد؟

در چه صورتی مرد میتواند مهریه ندهد؟

حالا قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که در چه صورتی مرد میتواند مهریه ندهد؟ در پاسخ به این سوال لازم است به این نکته اشاره داشته باشیم که مهریه در کنار نفقه و اجرت المثل جزو مهم ترین حقوق مالی زن در اسلام و قانون به شمار می روند. مقدار مهریه در زمان نکاح و به صورت توافقی بین زن و مرد و خانواده های آن ها مشخص می شود. در واقع پس از نکاح زن می تواند حقوق مالی خود در خصوص مهریه را مطالبه کرده و در آن تصرف داشته باشد.

لازم به ذکر است که مهریه می تواند از جنس سکه، وجه نقد و یا هر مال دیگری که قابلیت مالیت داشته باشد، تشکیل شود. در عرف اینطور جا افتاده است که زن تنها در زمان طلاق می تواند مهریه خود را از مرد مطالبه نماید که البته چنین تصوری غلط است. در واقع برای مطالبه مهریه نیازی به طلاق نیست. زن پس از عقد نکاح از نوع دائم یا موقت آن می تواند مهریه را از مرد دریافت نماید. حتی پس از فوت مرد، زن حق این را دارد تا مهریه خود را از اموال به جای مانده از مرد وصول نماید.

قانون مدنی مقدر می کند که تقریبا در همه حال مرد ملزم به پرداخت مهریه به همسر خود است. حتی در صورتی که زن از مرد تمکین نداشته باشد و وظایف زناشویی خود را نیز انجام نداده باشد، باز هم قانون به او حق می دهد تا مهریه خود را از مرد دریافت نماید. حتی خیانت زن به مرد نیز عاملی نیست که مرد را از پرداخت مهریه معاف کند؛ اما در قانون ذکر شده که در برخی از موارد مرد می تواند از پرداخت مهریه معاف شود. مهم ترین این شرایط عبارت است از:

  • عدم وقوع عقد نکاح: در صورتی که مرد بتواند در محاکم قضایی این موضوع را به اثبات برساند که عقد نکاحی بین زن و مرد صورت نگرفته است، قانون مرد را از پرداخت مهریه معاف می داند. در این شرایط برای مثال مرد می تواند ثابت کند که عقد صوری بوده است.
  • فسخ نکاح: در صورتی که به یکی از دلایل موجود در قانون، نکاح فسخ شود، مرد دیگر ملزم به پرداخت مهریه نیست. برای مثال اگر زن عیبی داشته باشد و یا اینکه مرد بتواند جنون زن را به اثبات برساند و یا اینکه در شرایطی زن نتواند رابطه زناشویی برقرار کرده و توانایی آن را نداشته باشد، فسخ نکاح صورت گرفته و دیگر مرد ملزم به پرداخت مهریه نیست.
  • طلاق زن باکره: در توضیح این مسئله که اگر مرد طلاق ندهد زن میتواند طلاق بگیرد؟ به اینجا رسیدیم که در برخی موارد مرد می تواند از پرداخت مهریه خودداری کند. در صورتی که زوجه در زمان طلاق باکره باشد و این موضوع در دادگاه خانواده و پزشکی قانونی به اثبات برسد، تنها نیمی از مهریه به زن تعلق می گیرد و مرد می تواند از پرداخت نیمی از مهریه معاف شود.
  • اعسار مرد: در صورتی که مرد توانایی مالی لازم برای پرداخت مهریه را نداشته باشد، لازم است به دادگاه درخواست اعسار بدهد. در صورتی که اعسار مرد برای دادگاه به اثبات برسد، زوج ملزم می شود که مهریه را به صورت قسطی به زن پرداخت نماید.

در سال های اخیر قوانین مربوط به مهریه با تغییراتی اساسی رو به رو شده است. در حال حاضر امکان زندانی کردن مردانی که توانایی مالی آن ها اجازه پرداخت مهریه را نمی دهد، وجود ندارد. این قانون به مردها این امکان را می دهد تا در فضایی بیرون از محیط زندان برای تامین مهریه زن به صورت قسطی تلاش نمایند. به هر حال در توضیح اینکه اگر مرد طلاق ندهد زن میتواند طلاق بگیرد؟ باید پیشنهاد دهیم که در این شرایط حتما از بهترین وکیل طلاق در تهران استفاده کرده و روی کمک های او حساب باز کنید.

زن بعد از چند سال میتواند طلاق بگیرد؟

زن بعد از چند سال میتواند طلاق بگیرد؟

به طور کلی می توان گفت که از میان انواع طلاق، طلاق از طرف زن در مدت زمان بیشتری به نتیجه می رسد؛ بنابراین در پاسخ به اینکه زن بعد از جند سال میتواند طلاق بگیرد میتوان گفت که زمان مشخصی برای آن وجود ندارد؛ یعنی پاسخ دادن به این سوال به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله مهم ترین این عوامل می توان به شروط ضمن عقدنامه، دلایل درخواست طلاق از طرف زن، استفاده یا عدم استفاده از وکیل و روند رسیدگی به پرونده طلاق در مراجع قانونی اشاره کرد.

برای مثال زن می تواند در زمان نکاح، شرایط خاص خود را داشته باشد. او می تواند در زمان نکاح یا بعد از آن از مرد وکالت در طلاق را دریافت کرده باشد؛ بنابراین در صورتی که زن دارای این حق باشد در مدت زمان کمتری می تواند خواسته های خود را عملی کند و از مرد طلاق بگیرد. از سوی دیگر می توان گفت که اگر زن دلایل موجه و محکمه پسندی برای طلاق داشته باشد، روند رسیدگی به پرونده های مرتبط با طلاق در مدت زمان کمتری انجام شده و او به مقصود خود خواهد رسید.

از سوی دیگر لازم است به این نکته اشاره داشته باشیم که مدت زمان طلاق از طرف زن می تواند از چند ماه تا چند سال متغیر باشد؛ اما نکته ای که می توان به جرئت در خصوص آن اعلام کرد این است که در میان انواع روش هایی که برای طلاق وجود دارد، طلاق از سوی زن در مدت زمان بیشتری به نتیجه می رسد. چرا که در قانون حق طلاق به مرد داده شده است و زن در صورتی می تواند از مرد طلاق بگیرد که یا او رضایت به طلاق داشته باشد و یا اینکه زن دلیل محکمه پسندی داشته باشد.

به هر حال باید اشاره کنیم که استفاده از یک وکیل مجرب و خبره در طلاق از طرف زن الزامی می باشد. چرا که وکیل با روند و روال رسیدگی به پرونده های طلاق آشنایی کامل دارد و می تواند راهکارهایی را پیش روی موکل خود قرار دهد که روند رسیدگی را کاهش دهد. علاوه بر این، اثبات دلایل محکمه پسند در دادگاه با استفاده از وکلای شاخص و مطرح در مدت زمان کمتری صورت می پذیرد؛ بنابراین پیشنهاد می کنیم برای تسریع در امر طلاق حتما روی کمک های یک وکیل با تجربه حساب باز کنید.

لزوم مراجعه به وکیل برای طلاق از طرف زن

در میان انواع روش هایی که برای پایان دادن به زندگی مشترک وجود دارد میتوان گفت که طلاق از طرف زن پیچیده ترین آن ها است. از سوی دیگر می دانیم که در طلاق از طرف زن زمان زیادی لازم است صرف شود و مدت زمان بیشتری به طول می انجامد. از این رو، لازم است از روش ها و راهکارهایی استفاده کنید که این زمان را به حداقل می رساند و می تواند راهکاری برای اثبات دلایل محکمه پسند در دادگاه باشد؛ بنابراین می توان گفت که اعطای وکالت به بهترین وکیل خانواده در تهران اصلی ترین قدم در این راه است.

فرد به هیچ عنوان نمی تواند تنها با بازگو کردن آن چه در زندگی مشترک در جریان بوده است در طلاق از طرف زن به موفقیت دست پیدا کند. بلکه لازم است از یک وکیل مجرب و معتبر استفاده کند تا او با مرور مواد قانونی مختلف حقوق از دست رفته وی را تامین نماید. می دانیم که حق طلاق با مرد است و زن تنها با اثبات شرایطی خاص می تواند از مرد طلاق بگیرد؛ بنابراین در چنین شرایطی استفاده از تجربیات یک وکیل آگاه و مجرب می تواند نقش تعیین کننده در کسب پیروزی داشته باشد.

وکیل برای طلاق از طرف زن

کلام آخر

از اینکه تا پایان مقاله در کنار ما بودید و با صبر و حوصله ما را تا انتها دنبال کردید از شما تشکر و قدردانی می کنیم. در این مقاله سعی کردیم به این پرسش پاسخ دهیم که اگر مرد طلاق ندهد زن میتواند طلاق بگیرد؟ اشاره داشتیم که طلاق از طرف زن یکی از انواع طلاق است که تنها در شرایط خاص امکان پذیر خواهد بود. در ادامه برخی از مهم ترین شرایطی که زن می تواند با استفاده از آن ها طلاق بگیرد را مورد بررسی قرار دادیم. اکنون از شما می خواهیم که اگر نظر یا تجربه ای در خصوص مطالب ذکر شده دارید آن را با ما و سایر مخاطبان سایت برترین وکیل به اشتراک بگذارید.

5/5 - (1 امتیاز)

فردین ساریخانی

نویسنده و ویراستار متون ادبی، حقوقی/روزنامه نگار/عاشق کتاب، هنر، سفر و فیلم کلاسیک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − ده =

دکمه بازگشت به بالا