نکات حقوقی

شکستن رای در تجدید نظر + شرایط اعتراض به رای ⚖️【سال1403】

تجدید نظر خواهی یکی از روش های عادی برای اعتراض به رای دادگاه بدوی است. در صورتی افراد دخیل در پرونده می توانند از تجدید نظر خواهی استفاده کنند که مراتب آن در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری پیش بینی شده باشد. یکی از آثار تجدیدنظرخواهی این است که ممکن می باشد رای دادگاه بدوی با تغییراتی رو به رو شده و منجر به شکستن رای در تجدید نظر گردد. البته لازم است جهات و مراحل شکست رای در این موضوع فراهم شده باشد. در این مقاله سعی داریم احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر، مراحل بعد از رای دادگاه تجدید نظر و اینکه پرونده بعد از تجدید نظر به کجا می رود را مورد بررسی قرار دهیم. پیشنهاد می دهیم تا پایان مقاله ما را همراهی کنید.

شکستن رای در تجدید نظر به چه معنا است؟

پیش از اینکه به این سوال پاسخ دهیم که شکستن رای در تجدید نظر چیست؟ لازم می باشد تا اندکی در خصوص اعتراض به رای دادگاه بدوی از طریق تجدید نظر خواهی صحبت کنیم و به قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری در این خصوص اشاره ای داشته باشیم. قانونگذار موقعیتی را فراهم کرده است که افراد می توانند به آرای صادره از دادگاه ها اعتراض نمایند. این اعتراض به روش های عادی و پیشرفته ای صورت می پذیرد. در واقع اعتراض به آرای ناعادلانه برخی از دادگاه ها از پایمال شدن حقوق افراد جلوگیری می کند.

اکنون که سعی داریم در خصوص شکستن رای در تجدید نظر سخن به میان آوریم لازم است در ابتدا با مفهوم تجدید نظر خواهی نیز آشنا شویم. لازم است این نکته به طور کامل در نظر گرفته شود که افراد می توانند در صورت واجد الشرایط بودن به رای دادگاه بدوی اعتراض نمایند. این اعتراض از طریق تجدید نظر خواهی صورت می پذیرد که یکی از روش های عادی اعتراض قانونی به شمار می اید. در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص توضیحات کاملی ارائه شده است.

در واقع تنها در صورتی می توان از طریق تجدیدنظرخواهی اقدام به اعتراض نمود که قانون شرایط آن را پیش بینی کرده باشد و این حق را در اختیار موکل قرار داده باشد. در صورتی که به رای دادگاه بدوی اعتراض صورت بگیرد، پرونده برای بررسی های بیشتر و کامل تر به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع داده می شود. به هر حال احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر پس از اعتراض به رای دادگاه بدوی وجود دارد.

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 358 اعلام می دارد که اگر شخص دخیل در پرونده های حقوقی و کیفری بتواند به یکی از جهات تجدید نظر خواهی استناد کند و ناعادلانه بودن رای صادره از دادگاه بدوی را به اثبات برساند می تواند باعث شکستن در رای تجدید نظر شود. در این صورت است که دادگاه تجدید نظر به بررسی ادله تجدید نظر خواه می پردازد و جهات تجدید نظر خواهی را نیز در نظر می گیرد. در پایان دادگاه با بررسی تمامی جوانب امر، رای تازه ای را اعلام می دارد که ممکن است باعث احتمال تغییر رای دادگاه بدوی شود.

در این صورت است که رای صادره از دادگاه بدوی به طور کامل نقض می شود و رای جدیدی توسط دادگاه تجدید نظر صادر می گردد. در واقع در این صورت است که در اصطلاحات قضایی اعلام می شود که رای دادگاه بدوی شکسته شده است. البته باید به این موضوع دقت داشته باشید که شکستن رای در دادگاه تجدید نظر به همین سادگی نیست و باید دانش حقوقی و تجربه بالایی در این زمینه داشته باشید. پیشنهاد می کنیم انجام چنین امورات حقوقی را به یک وکیل با تجربه و خبره بسپارید.

شکستن رای در تجدید نظر

دلایل شکستن رای در تجدید نظر

برای اینکه در خصوص دلایل شکستن رای در تجدید نظر توضیحاتی را ارائه دهیم، در ابتدا لازم است به تشریح جهات تجدید نظر خواهی بپردازیم. در ادامه قصد داریم به بررسی این جهات به طور کامل بپردازیم. دقت داشته باشید که اگر یکی از این جهات در خصوص پرونده شما مصداق پیدا کند، احتمال تغییر رای دادگاه  بدوی در خصوص آن وجود خواهد داشت. این جهات عبارت است از:

بر اساس آن چیزی که از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی به دست می آید می توان گفت که دلایل شکستن رای در تجدید نظر  در دعاوی حقوقی به شرح زیر می باشد.

 • در صورتی که دادگاه بدوی از مدارک و مستندات بدون اعتبار برای صدور رای استفاده کرده باشد
 • در صورتی که قاضی به دلایل ابرازی تجدید نظر خواه در مرحله دادگاه بدوی توجه نداشته باشد
 • قانون مدنی شرایطی را برای شهود در نظر گرفته است. اگر در مرحله بدوی این شرایط توسط شهادت شهود رعایت نشده باشد، دلایل شکستن رای در دادگاه تجدید نظر فراهم می شود.
 • در صورتی که دادگاه یا قاضی صادر کننده حکم صلاحیت لازم برای این کار را در اختیار نداشته باشد. در واقع عدم صلاحیت قاضی می بایست توسط تجدید نظر خواه در محاکم قضایی به اثبات برسد.
 • اگر رای مورد تجدید نظر خواهی مخالف با موازین شرع و قانون باشد جهات تجدید نظر برای آن قابل استفاده است.

با استفاده از آن چیزی که در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری به دست می آید دلایل شکستن رای در دادگاه تجدید نظر در خصوص دعاوی کیفری به شرح زیر می باشد:

 • در صورتی که قاضی پرونده از مدارک و مستنداتی برای صدور رای در دعاوی کیفری استفاده کرده باشد که آن ها فاقد اعتبار لازم باشند.
 • در صورتی که اثبات شود رای صادر شده از سوی دادگاه بدوی با موازین قانونی و شرعی در تضاد بوده است.
 • عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای بدوی یا وجود داشتن یکی از جهت های رد دادرس
 • در صورتی که دادگاه بدوی در صدور حکم خود به ادله ارائه شده توجه نداشته باشد.
شکستن رای در تجدید نظر

احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر چقدر است؟

در صورتی که فرد تجدید نظر خواه سعی دارد مراتب اعتراض خود به رای دادگاه بدوی را به محاکم قضایی اعلام دارد و منجر به شکستن رای در تجدید نظر شود، اغلب با این سوال رو به رو می شود که احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر چقدر است؟ در واقع فرد به دنبال دریافتن این موضوع است که آیا رای دادگاه بدوی می شکند و او می تواند به این موضوع امیدوار باشد یا خیر؟ باید اشاره داشته باشیم در صورتی می توان به تغییر رای دادگاه بدوی در تجدید نظر امیدوار بود که نکات ذکر شده در ذیل را به طور کامل رعایت نمایید:

 • جهات تجدید نظر خواهی به طور کامل و دقیق رعایت شده باشد.
 • فرد باید لایحه اعتراض به رای در دادگاه تجدید نظر را به درستی تنظیم و در اختیار مقامات قضایی قرار داده باشد.
 • در واقع لازم است جهات تجدید نظر خواهی که فرد به دادگاه اعلام می دارد به طور دقیق تصریح شود و او بتواند با ارائه ادله و مستنداتی که در اختیار دارد، ادعای خود را در دادگاه تجدید نظر به اثبات برساند.

مراحل رسیدگی به پرونده بعد از شکستن  رای در دادگاه تجدید نظر

در پاسخ به این سوال که پرونده بعد از تجدید نظر به کجا میرود باید ذکر کنیم که مراحل بعد از رای دادگاه تجدید نظر به طور دقیق در قانون ذکر شده است. در ادامه سعی داریم مراحل رسیدگی به پرونده بعد از شکستن رای در تجدید نظر را مورد بررسی قرار دهیم. باید دقت داشته باشید که بعد از شکستن رای با بررسی های دقیق دادگاه تجدید نظر، این موضوع از طریق سامانه ای تحت عنوان ثنا به استحضار طرفین دعوی می رسد تا از کیفیت رای صادر شده اطلاع حاصل نمایند.

با توجه به اینکه رای دادگاه تجدید نظر قطعی است، در دعاوی کیفری این حکم به دادسرا و اجرای احکام ابلاغ می شود. اما در دعاوی حقوقی، پرونده به دادگاه بدوی صادر کننده حکم، ارجاع داده شده و سپس به اجرای احکام ابلاغ می شود. لازم به ذکر است که در دعاوی حقوقی پس از درخواست صدور اجراییه، پرونده مذکور به اجرای احکام ارسال می گردد. در واقع این امر به صورت خودکار صورت نمی پذیرد.

از این رو، در پاسخ به این سوال مهم که پرونده پس از تجدید نظر به کجا میرود؟ باید چنین تشریح شود که پرونده حسب مورد به اجرای احکام دادسرا و پس از آن به اجرای احکام دادگاه کیفری و یا دادگاه بدوی حقوقی و بعد از اینکه فرد درخواستی مبنی بر صدور اجراییه را تنظیم نمود، به اجرای احکام دادگاه حقوقی ارسال خواهد شد. البته لازم است در تمامی این موارد از بهترین وکیل تهران در زمینه تجدید نظر خواهی استفاده کنید تا حقوقی در این زمینه از شما پایمال نشود.

شکستن رای در تجدید نظر

چند بار می شود به رای دادگاه تجدید نظر اعتراض کرد؟

اکنون سعی داریم به این سوال پاسخ دهیم که آیا به رای قطعی دادگاه تجدید نظر میتوان اعتراض کرد؟ علاوه بر پاسخ به این سوال در خصوص شکستن رای در تجدید نظر سعی داریم تعداد دفعات اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر را نیز به طور کامل شرح دهیم. در خصوص اینکه چند بار میشود به رای دادگاه تجدید نظر اعتراض کرد؟ باید شرح دهیم که نمی توان به طور دقیق در خصوص این پرسش تعیین تکلیف نمود و تعداد دفعات آن را مشخص کرد.

تعداد دفعات اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر به حقوقی بودن یا کیفری آن و نیز موضوع دعوی بستگی دارد. همچنین قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در خصوص اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر استثناهایی را قائل شده است. در مجموع در حالتی که همه روش های فوق العاده اعتراض به آرای صادره از دادگاه ها مانند فرجام خواهی، اعاده دادرسی(حقوقی و کیفری) و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درباره موضوع دعوی امکان پذیر باشد، سه مرتبه می توان به رای دادگاه تجدید نظر به منظور شکستن رای در تجدید نظر اعتراض کرد.

در واقع باید اشاره داشته باشیم که این اعتراض در قالب فرجام خواهی، اعاده دادرسی حقوقی و کیفری و اعاده دادرسی بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. باید این موضوع را نیز زیر نظر داشته باشید که برخلاف ذکر اعاده دادرسی با ماده 477 در قانون آیین دادرسی کیفری، در حالتی که جهات مطروحه در قانون در دعاوی حقوقی نیز وجود داشته باشد می تواند در این خصوص نیز از آن استفاده کرد. در واقع استفاده از این نوع اعاده دادرسی هم بر دعاوی کیفری و حقوقی امکان پذیر است.

شکستن رای در تجدید نظر

هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر چقدر است؟

باید در خصوص شکستن رای در تجدید نظر به این موضوع توجه داشته باشید که اعتراض به رای دادگاه بدوی و تجدید نظر به هیچ عنوان رایگان نمی باشد و شما ملزم هستید هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر را به طور کامل پرداخت نمایید. این موضوع را باید در نظر داشته باشید که این هزینه صرف دادرسی و رسیدگی به دادخواست اعتراض به رای صادره خواهد شد. باید دقت داشته باشید که اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر نیز از این مقوله جدا نیست و متقاضی باید هزینه های لازم را به طور کامل پرداخت کند.

لازم به ذکر است که مالی بودن یا نبودن دعاوی مطرح شده در محاکم قضایی می تواند در این هزینه ها تاثیرگذار باشد. این هزینه ها به شرح زیر است:

 • در صورتی که فرد قصد داشته باشد از طریق اعاده دادرسی به رای صادره از دادگاه تجدید نظر اعتراض کند، در شرایط کیفری بودن دعوی هزینه مربوطه 500 هزار ریال خواهد بود.
 • در شرایطی که فرد قصد استفاده از ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص آرای صادره را داشته باشد، می بایست هزینه ای معادل 300 هزار ریال پرداخت کند. لازم به ذکر است که در این خصوص تفاوتی میان موضوعات حقوقی و کیفری نیست.
 • در شرایطی که دعوی حقوقی و غیر مالی باشد، هزینه ای که باید برای اعتراض پرداخت شود بین 400 هزار ریال و 1800 هزار ریال خواهد بود.
 • در صورتی که دعاوی مطرح شده از نوع مالی باشد و شخص تمایل داشته باشد که از طریق فرجام خواهی، اعاده دادرسی و شخص ثالث به آن اعتراض کند لازم است هزینه ای معادل 5.5 درصد محکوم به پرداخت نماید.
شکستن رای در تجدید نظر

نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر

باید این موضوع را در نظر داشته باشید که برای اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر لازم است لایحه ای را تنظیم نموده و به نهادهای قضایی تقدیم کنید. در این قسمت سعی داریم نمونه لایحه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر را به شما ارائه دهیم تا با استفاده آن بتوانید اعتراضات خود را به درستی تنظیم نموده و به مقامات قضایی مربوطه تحویل دهید. دقت داشته باشید که تنظیم درست و اصولی لایحه می تواند در روند رسیدگی به پرونده تاثیرگذار باشد.

ریاست محترم دادگاه….

با سلام، احتراما اینجانب،…………، فرزند…………، به کد ملی………….، ساکن شهر……، به آدرس…….، دارای شغل……..، تقاضای فرجام خواهی از دادنامه شماره ………، صادره از دادگاه……… با موضوع اثبات نسب را که در مورخ ……..، به بنده ابلاغ شده است، دارم.

با این توضیح که در موضوع دعوا، دادگاه محل اقامت بنده که خوانده دعوا بوده ام، دادگاه صالح به رسیدگی( از حیث صلاحیت محلی ) بوده، لکن، علی رغم ایراد اینجانب، همچنان، دادگاه محل اقامت خواهان، به موضوع دعوا، رسیدگی نمودند.

لزوم مراجعه به وکیل برای شکستن رای در تجدید نظر

باید به این موضوع توجه داشته باشید که انواع اعتراض اعم از ساده و فوق العاده مستلزم بهره مندی از دانش حقوقی و تسلط کامل بر قوانین و مقررات است. این وظیفه از افراد جامعه ساخته نیست چرا که باید در این خصوص تحصیلات لازم و تجربیات کافی در اختیار داشته باشید. دقت داشته باشید که شکستن رای در تجدید نظر کاری بسیار دشوار است و برای انجام آن باید به سراغ وکلایی بروید که در این زمینه تخصص لازم را در اختیار دارند و می توانند خواسته های شما را به مطلوب ترین شکل ممکن به انجام برسانند.

برای اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر و بدوی، تنظیم دادخواست اعتراض به رای دادگاه، پیگیری پرونده در تجدید نظر، شکستن رای در دادگاه های مربوطه، ارائه دفاعیات مربوط و مشاوره حقوقی در این زمینه لازم است از وکلای کاربلد و مجرب کمک بگیرید. در واقع بهترین وکیل حقوقی تهران با اتکا به سال ها تجربه ای که در این زمینه اندوخته است می تواند راهکارهای موثری را برای عبور از مشکلات و تغییر رای صادره از دادگاه در اختیار شما قرار دهد. همواره با استفاده از وکیل می توانید احتمال موفقیت را افزایش دهید.

شکستن رای در تجدید نظر

کلام آخر

از اینکه صبوری به خرج داده و تا پایان مقاله در کنار ما بودید از شما تشکر می کنیم. در این مقاله سعی کردیم نکات دقیقی را در خصوص شکستن رای در تجدید نظر به شما ارائه دهیم و احتمال تغییر رای در دادگاه های بدوی و تجدید نظر را به دقت مورد بررسی قرار دهیم. در ابتدا مفاهیم شکستن رای را مورد بررسی قرار دادیم و پس از آن نیز مراحل اعتراض به رای دادگاه را مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه شما را با هزینه های اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر آشنا کردیم و در پایان نیز نمونه ای از لایحه اعتراض به رای تجدید نظر را ارائه دادیم. اکنون که به پایان رسیده ایم از شما درخواست می کنیم که تجربیات خود را با مخاطبان برترین وکیل به اشتراک بگذارید.

5/5 - (2 امتیاز)

فردین ساریخانی

نویسنده و ویراستار متون ادبی، حقوقی/روزنامه نگار/عاشق کتاب، هنر، سفر و فیلم کلاسیک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + 5 =

دکمه بازگشت به بالا