نکات حقوقی

اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش + حق فسخ ⚖️【سال1403】

قانون به طور صریح اعلام داشته است که افراد پس از امضای قرارداد و انجام معامله می بایست به آن پایبند بمانند. این موضوع از اصل الزامی بودن قرارداد مستفاد می گردد. با این حال ممکن است که قرارداد منعقد شده بر اساس دلایلی فسخ شود. قانون گذار شرایطی را فراهم کرده است تا اگر هر یک از طرفین معامله در آن متحمل ضرری شد، بتواند قرارداد مورد نظر را فسخ نموده و خواستار جبران خسارت های وارده شود. به چنین حقی در اصطلاحات حقوقی خیار گفته می شود. در واقع عبارت اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش که معمولا در متن قراردادها به طور صریح ذکر می گردد در صدد از میان برداشتن این حق قانون است تا اجازه فسخ را به هیچ یک از دو طرف قرارداد ندهد. در ادامه سعی داریم به بررسی مسائل مربوط به آن پرداخته تا موضوع بیش از پیش روشن شود.

اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش یعنی چه؟

اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش یعنی؟ چه به طور معمول در معاملات و خرید و فروش اموالی نظیر خودرو و ملک با عبارت حقوقی اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش رو به رو می شویم. برای درک بهتر این عبارت می بایست هر یک از کلمات عبارت ذکر شده را به طور مجزا مورد بررسی قرار دهیم. به این منظور باید اشاره داشته باشیم که اسقاط به معنای از بین بردن و ساقط کردن می باشد. کافه معنی همه و تمامی می دهد. خیارات جمع واژه خیار است و خیار در اصطلاحات حقوقی به معنای توانایی بر هم زدن قرارداد است.

ممکن است در شرایط مختلف، قانون خیاراتی را در اختیار طرفین معامله قرار دهد. اسقاط کافه خیارات به معنای بی اثر کردن و از میان برداشتن این اختیارات قانونی است. در واقع در صورت پذیرش این عبارت حقوقی هیچ کدام از طرفین ولو در صورت مشاهده نیرنگی فاحش نمی توانند قرارداد صورت گرفته را فسخ نمایند. به طور خلاصه و به زبانی عامیانه افراد با پذیرش اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش تمامی اختیارات فسخ قرارداد صورت گرفته را از خود سلب می نمایند.

ممکن است فرد به طور واضح و علنی در معامله انجام شده مورد غبن و نیرنگی قرار گرفته باشد و در اصطلاح مغبون شده باشد نیز حق فسخ قرارداد را در صورت پذیرش این شرط در اختیار ندارد. در قانون مدنی به صراحت اعلام شده است که خیارات جمع خیار بوده و به معنایی پتانسیل فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین معامله می باشد. در واقع اگر شخصی در قرارداد خیار فسخ داشته باشد می تواند معامله صورت گرفته را منحل کرده و اعتبار حقوقی آن را به اتمام برساند.

باید اشاره داشته باشیم که خیارات به منظور تمامی حقوقی است که با استناد به آن ها می توان به صورت یک طرفه معامله را فسخ نمود و از آن خارج شد. دقت داشته باشید که اسقاط کافه خیارات به صورت یک بند مجزا در قرارداد قید خواهد شد. همچنین ممکن است این موضوع بعد از امضای قرارداد به صورت جداگانه مورد توافق طرفین قرار بگیرد. اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش یعنی شما می پذیرید که اگر به صورت آشکار نیز در قرارداد ضرر کردید، حق فسخ آن را نداشته باشید.

 اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش

خیار فسخ قرارداد در عقود لازم و جایز

عقود را بر اساس زمان اعتبار آن ها می توان به دو دسته کلی عقود جایز و عقود لازم دسته بندی کرد. در عقد جایز موقعیتی از نظر قانونی فراهم شده است که بر اساس آن هر یک از طرفین معامله می توانند در هر زمانی که صلاح دیدند آن را بر هم بزنند. علاوه بر این در خصوص عقود لازم باید اشاره داشته باشیم که در این نوع عقد هیچ یک از طرفین حق فسخ معامله را به صورت یک طرفه ندارد. مگر اینکه در متن قرارداد شرطی برای فسخ آن در نظر گرفته شده باشد.

همچنین در عقود لازم ممکن است قانون امکانی را برای فسخ در اختیار یکی از طرفین معامله قرار دهد. دقت داشته باشید که خیار به معنای بر هم زدن و فسخ یک طرفه معامله و قرارداد منعقد شده است. خیار تنها در عقود لازم است که معنا پیدا می کند و می توان از شرایط قانون آن استفاده نمود. قانون مدنی تنها در صورتی خیار فسخ قرارداد را در اختیار یکی از طرفین قرارداد قرار می دهد که شرایط مورد اشاره در آن محقق شود. در این صورت است که فرد می تواند با ارسال اظهارنامه قرارداد را فسخ نماید.

انواع اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش در قانون مدنی

باید اشاره داشته باشیم که قانون خیارات بسیاری را در اختیار طرفین معامله قرار می دهد. باید اشاره داشته باشیم که بسیاری از قوانین و مقررات کشور از شرع گرفته شده است و می توان گفت که اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش نیز از شرع اسلام مستفاد شده است و به صورت یک قانون در آمده است. در قانون مدنی به حدود ده خیار در معامله اشاره شده است و در مواد قانونی به تشریح هر یک از آن ها به طور دقیق پرداخته شده و جزئیات هر یک مورد بررسی قرار گرفته است.

در هر یک از این خیارات اشاره شده است که تنها در صورت بروز شرایطی خاص این اختیارات در دست یکی از طرفین معامله قرار می گیرد و او می تواند با استفاده از حقوقی که قانون در اختیار او قرار داده است قرارداد مذبور را فسخ نموده و آن را از اعتبار قانونی ساقط نماید. در ادامه سعی داریم به ده مورد از مهم ترین خیارات ذکر شده در قانون مدنی اشاره داشته باشیم:

  • خیار مجلس
  • خیار حیوان
  • خیار شرط
  • خیار تاخیر ثمن
  • خیار رویت و تخلف وصف
  • خیار غبن
  • خیار عیب
  • خیار تدلیس
  • خیار تبعض صفقه
  • خیار تخلف شرط
 اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش

حق فسخ برای دارنده خیار

در بالا اشاره نمودیم که دارنده خیار می تواند از نظر قانونی این حق را به دست آورد که معامله را به صورت یک طرفه فسخ نماید. همچنین اشاره نمودیم که اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش خیارات قانون را از دسترس فرد خارج می سازد. فرض کنید دو نفر در خصوص مالی به توافق رسیده و قراردادی را برای خرید و فروش به امضا می رسانند. چنانچه بعد از معامله مشخص شود که مال مورد نظر اوصاف مذکور را نداشته است، قانون برای طرف خریدار خیار فسخ قرارداد را در نظر گرفته است.

اشاره داشتیم که در صورت ارائه اوصاف خلاف واقع در معامله فرد خریدار از نظر قانونی این خیار را به دست می آورد تا معامله را فسخ نماید؛ اما در صورتی که در معامله و قرارداد منعقد شده به طور صریح عبارت اسقاط کافه خیارات قید شود، قرارداد همچنان در صورت بروز نیرنگ و اشکالات به حیات خود ادامه خواهد داد و فرد به هیچ عنوان نمی تواند معامله صورت گرفته را به صورت یک طرفه فسخ نماید و منافع خود را تامین نماید.

در صورتی که عبارت اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش در قرارداد ذکر شود، کلیه حقوق قانونی فرد برای انحلال قرارداد از میان خواهد رفت؛ بنابراین در حالتی که خیار مجلس و یا خیار حیوان از میان برداشته شده و ساقط شود، حتی در صورتی که مبیع مورد معامله حیوان پیش از سه روز از مدت امضای قرارداد تلف و نابود گردد، برای خریدار حق فسخی از نظر قانونی در نظر گرفته نخواهد شد.

اسقاط خیار غبن فاحش چیست؟

خیار غبن فاحش یکی از مهم ترین خیارات قانونی است که از شرع مستفاد شده است. باید اشاره داشته باشیم که در خصوص اسقاط خیارات ولو خیار غبن فاحش در میان حقوقدانان همواره اختلافاتی وجود داشته است. در صورتی که مالی به ارزشی بالاتر یا بسیار پایین تر از ارزش عرفی خود معامله شود، خیار غبن رخ داده است. در ادامه سعی داریم این موضوع حقوقی مهم را با ارائه مثالی ملموس برای شما توضیح داده تا کاملا تفهیم گردد.

فرض کنید در معامله ای دوچرخه ای ارزش عرفی بیست میلیون تومان را داشته باشد؛ اما طرفین معامله آن را با قیمتی مثلا هزار تومان یا پانصد میلیون تومان خرید و فروش کرده باشند. در چنین شرایطی غبن در معامله و قرارداد منعقد شده کاملا فاحش می باشد. در صورتی که فردی مال مذکور را با قیمتی بالاتر از ارزش عرفی آن خریده باشد و یا فردی که مال خود را با قیمتی بسیار پایین تر فروخته باشد، امکان فسخ قرارداد بر اساس خیار غبن فاحش وجود دارد.

باید اشاره داشته باشیم که ممکن است در قرارداد امضا شده که در آن غبن فاحش رخ داده است، طرفین از عبارت اسقاط خیارات ولو خیار غبن فاحش استفاده کرده باشند. لازم به ذکر است که در این صورت قانون گذار تعیین کرده است که خیار فسخ معامله از اختیار فرد خارج نخواهد شد و با وجود این عبارت نیز او همچنان می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ کرده و آن را از حیات قانونی اش ساقط نماید.

باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که خیار غبن فاحش تنها در صورتی اسقاط شده و از میان برداشته می شود که در متن قرارداد به طور صریح و شفاف به آن اشاره شده باشد. در غیر این صورت تنها با اشاره به عبارت اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش نمی توان این اختیار را از طرفین معامله پس گرفت. به همین دلیل است که در برخی از قراردادهای امضا شده از این عبارت استفاده می گردد.

اسقاط کافه خیارات شامل چه خیاراتی نمیشود؟

در بالا اشاره نمودیم که خیارات در معامله در متن قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. ذکر نمودیم که خیارات مورد تایید قانون شامل ده مورد است. حال سعی داریم به این سوال پاسخ دهیم که اسقاط کافه خیارات شامل چه خیاراتی نمی شود؟ از میان تمامی خیارات مورد اشاره در قانون مدنی، خیار تدلیس، خیار تفلیس، خیار تعذر و تسلیم غیر قابل اسقاط هستند و نمی تواند این حقوق را از طرفین معامله سلب نمود.

برای مثال در صورتی که عبارت اسقاط کافه خیارات در متن قرارداد امضا شده به طور صریح قید گردد، خیار تدلیس قابل از میان برداشتن نمی باشد. لازم است در اینجا تعریفی را در خصوص تدلیس ارائه دهیم تا این موضوع برای شما مفهوم گردد. تدلیس در اصطلاحات حقوقی به معنای استفاده از روش های متقلبانه و فریب کارانه برای انجام معامله و خرید و فروش مال است.

قانون مدنی اشاره می کند که اگر محرز شود که فرد برای خرید و فروش و انعقاد قرارداد از روش های متقلبانه موسوم به تدلیس استفاده کرده است، طرف مقابل می تواند با استناد به خیار تدلیس قرارداد مذکور را فسخ نماید و به اعتبار قانونی آن پایان دهد. در این خیار، باید اشاره داشته باشیم که رفتار فرد متقلب عمدی بوده و به همین دلیل است که قانون خیار تدلیس را غیر قابل اسقاط اعلام کرده است و اشاره دارد که در همه حال فرد در صورت رویت تقلب و کلاهبرداری می تواند معامله را منحل نماید.

باید اشاره داشته باشیم که اگر در متن قراردادی به صراحت عبارت حقوقی اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش ذکر شده باشد، حق فسخ دارای خیار از او سلب نخواهد گردید. در صورتی که فرد در معامله مرتکب تقلب و تدلیس شده باشد و تدلیس او خسارت هایی را به فرد وارد کرده باشد، او طبق قانون مدنی ملزم است تمامی خسارت های تحمیل شده را به صورت تمام و کمال جبران نماید و رضایت طرف مقابل معامله را جلب کند.

باید اشاره داشته باشیم که مسائل مربوط خیار و حق فسخی که قانون در اختیار طرفین قرارداد قرار داده است با پیچیدگی هایی همراه است و با مطالعه چند سطر نمی توان در این خصوص اظهار نظر نمود. همچنین لازم است به این موضوع توجه داشته باشید که در صورت بروز اختلافات در خصوص اسقاط خیارات، لازم است این موضوع به دادگاه های مربوطه ارجاع داده شود. چرا که دادگاه به عنوان مرجع اصلی اظهار نظر در این خصوص شناخته می شود و رای صادر شده لازم الاجرا می باشد.

 اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش

هشدار در خصوص امضای قرارداد در صورت وجود اسقاط خیارات

امروزه بسیار دیده شده است که فرم های قرارداد به صورت چاپی و از پیش نوشته شده در اختیار طرفین معامله قرار می گیرد. این فرم ها به تعداد زیاد در بنگاه ها و دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که هر یک از افراد بسته به معامله ای که در پیش دارد، یکی از آن ها را امضا می نماید. در این بین ممکن است افرادی وجود داشته باشند که بدون هیچ گونه مطالعه ای متن چاپی قرارداد را به امضا برسانند و در خلال آن به انجام تعهداتی ملزم شوند.

علاوه بر این ممکن است در متن قرارداد اصطلاحاتی به کار رفته باشد که فرد از معنای حقوقی آن ها بی اطلاع باشد. در چنین شرایطی ممکن است در آینده موقعیتی فراهم شود که منافع شخص به سبب پذیرفتن همین شروط به خطر بیفتد. یکی از این اصطلاحات بسیار مهم که به کرات در متن قراردادها مورد استفاده قرار می گیرد، اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش است. لازم است پیش از هر گونه اقدام برای امضای قرارداد از مفهوم آن به طور کامل آگاه بوده و سپس با مطالعه کامل متن، قرارداد را به امضا برسانید.

در صورتی که فرد از روی نا آگاهی اقدام به امضای قراردادی نماید که در آن عبارت اسقاط کافه خیارات ذکر شده باشد، حق هر گونه فسح معامله در صورت ضرر و زیان وارد شده را نیز از دست می دهد و در این شرایط است که جبران خسارت های تحمیل شده غیر ممکن می شود و فرد از دسترسی مجدد به حقوق قانونی خود باز خواهد ماند. از این رو لازم است پیش از هر گونه امضای قرارداد به طور قطع از بهترین وکیل ملکی در تهران در این زمینه مشورت بگیرید.

لزوم مراجعه به وکیل برای امضای قرارداد

همواره باید این نکته را مد نظر قرار دهید که امضای قرارداد و مسائل مربوط به تنظیم آن با پیچیدگی هایی همراه است. همین موضوع سبب می شود تا هر گونه اقدام غلط در این خصوص خسارت های جبران ناپذیری را به فرد تحمیل نماید. در متن قراردادها به طور معمول از اصطلاحاتی حقوقی استفاده می شود که درک آن برای افراد عادی قدری دشوار است. چرا که درک آن ها مستلزم دانش حقوقی و تجربیات کافی در این زمینه است و بدون در اختیار داشتن آن ها نمی توان به موفقیت چندانی دست پیدا کرد.

لازم است برای تنظیم و انعقاد قرارداد به سراغ آن دسته از وکلایی بروید که در این زمینه تخصص های لازم را دارند و با تمامی قوانین مربوط به قراردادها آشنا هستند. در این صورت است که می توانید که قرارداد سودمند را به سرانجام رسانده و از بروز خسارت جلوگیری کنید. در مقاله اشاره داشتیم که قید کردن یک عبارت حقوقی مانند اسقاط کافه خیارات در متن قرارداد می تواند مسیر معامله را به کلی تغییر دهد. عبارات دیگر نیز به همین شکل است. برای افزایش آگاهی در این زمینه لازم است به بهترین وکیل تهران مراجعه کنید.

 اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش

کلام آخر

از اینکه تا پایان مقاله در کنار ما بودید و ما را همراهی نمودید از شما تشکر می کنیم. در این مقاله سعی کردیم مفهوم اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش در معاملات را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم. اشاره نمودیم که گنجاندن این بند در قرارداد می تواند مسیر معامله را به کلی تغییر داده و کلیه خیارات برای فسخ یک طرفه قرارداد را از فرد سلب نماید. علاوه بر این اشاره داشتیم که اسقاط خیارات در متن قرارداد نمی تواند برخی از خیارات قانونی را از فرد سلب نماید. اکنون که به پایان مقاله رسیده ایم از شما همراهان گرامی درخواست داریم که تجربیات و نظرات خود در خصوص مطالب ذکر شده را در قسمت دیدگاه با سایر مخاطبان سایت برترین وکیل به اشتراک بگذارید.

5/5 - (1 امتیاز)

فردین ساریخانی

نویسنده و ویراستار متون ادبی، حقوقی/روزنامه نگار/عاشق کتاب، هنر، سفر و فیلم کلاسیک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − هفده =

دکمه بازگشت به بالا