کیفری

دعاوی کیفری در حقیقت شاخه ای از حقوق جزا هستند که شامل جرایم، مجازات ها و قوانین جزایی می باشند دعاوی کیفری به آن دسته از دعاوی گفته می شود که در ارتباط با جرایم، مجرم و مسئولیت کیفری است. منظور از جرم هر نوع افتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قوانین موضوعه جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. منظور از مجرم هر شخصی است که ارتکاب عمل مجرمانه به او نسبت داده شده و در محکمه صالح صحت این انتساب احراز شده باشد و در نهایت منظور از مسئولیت کیفری قابلیت انتساب عمل مجرمانه به متعهم و به عبارت بهتر فرد مرتکب عمل مجرمانه به تحمل مجازات است.

دعاوی کیفری چه نوع دعاوی می باشند؟

سرچشمه و مبنای انواع دعاوی کیفری از جرائم و مجازات ها به وجود آمده است که به طور کلی دعوا یا شکوائیه ی کیفری، اقدامی است که به موجب آن شخص یا اشخاصی که به واسطه ی رفتار دیگری، جان، مال، آبرویشان مورد تعرض قرار گرفته است، به جهت احقاق حق و جلوگیری از اقدامات متعرض با حمایت وکیل امور کیفری به محاکم قضایی متوسل شود را دعوا یا شکوائیه کیفری می گویند.

دعاوی کیفری، دعاوی هستند که برای رسیدگی به موضوعاتی که قانون گذار آنها را به موجب قانون ممنوع و مستوجب مجازات دانسته است مطرح می‌شوند. در واقع منظور نظر طرح کننده این دعوای تقاضای رسیدگی و مجازات شخصی است که عملی را مرتکب شده است که به موجب قانون برای آن عمل مجازات تعیین شده است.

چرا باید وکیل کیفری بگیریم؟

وکیل کیفری کسی است که حوزه ی فعالیتش در دعاوی کیفری است و تسلط کافی بر قوانین و مقررات مربوط به جرایم و مجازات ها را دارد. با توجه به اهمیت موضوع دعاوی کیفری و تصمیمات سرنوشت ساز در دعاوی کیفری، شایسته است که هر یک از طرفین برای جلوگیری از تضییع حقوق و همچنین حفظ منافع خود از تخصص وکیل پایه یک دادگستری استفاده نماید.

وب سایت برترین وکیل با ارائه مطالب تخصصی در زمینه معرفی بهترین وکیل های ایران شروع به فعالیت کرده است اگر به دنبال بهترین وکیل برای دعاوی کیفری و مسائل حقوقی خود هستید با مراجعه به ادامه مطالب گفته شده می توانید به راحتی به بهترین وکیل کیفری شهر خود دست پیدا کنید.

دکمه بازگشت به بالا