طلاقنکات حقوقی

مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن ⚖️【سال1403】

ممکن است زن در زندگی مشترک در شرایطی طاقت فرسا قرار بگیرد و امکان ادامه ی چنین زندگی برای او میسر نباشد. در این صورت قانون حقوقی را برای او در نظر گرفته است که بتواند حق طلاق دریافت کند. در این مقاله سعی می شود شرایط و مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن به طور کامل و ساده بیان شود. زن با دانستن این موارد می تواند دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند و از حقی که به موجب قانون برای او در نظر گرفته شده است، جهت رهایی از زندگی پرملال خود استفاده کند. برای دانستن این موارد با ما همراه باشید.

امکان وجود درخواست طلاق از طرف زن

در قانون مدنی، ماده 1133به صراحت بیان شده است که حق طلاق با مرد است. بر اساس این قانون زوج بدون داشتن هیچ دلیلی برای جدایی از همسر خود و تنها با اراده و اختیار خویش می تواند زوجه ی خود را طلاق دهد. او می تواند به دادگاه مراجعه نماید و تقاضای جدایی از همسر خود را تنظیم کند. اما در قانون چنین حقی برای زن در نظر گرفته نشده است. زوجه تنها در شرایط خاصی که ادامه ی زندگی مشترک برای او بسیار دشوار و آزاردهنده باشد می تواند در خواست طلاق داشته باشد.

 با وجود اینکه حق طلاق به مرد داده می شود اما زن نیز می تواند در مواردی دارای این حق باشد. در صورتی که زوجه در زندگی مشترک در شرایط دشواری قرار بگیرد که متحمل سختی بسیار شود، می تواند با اثبات این موضوع به دادگاه، از همسرش جدا شود. در عقدنامه 12 مورد وجود دارد که اگر به امضای هر دو طرف برسد، با تحقق هر کدام از شروط 12 گانه زن از طرف مرد وکیل به طلاق می شود و می تواند از همسر خود جدا شود.

وکیل شدن زوجه از طرف زوج به طلاق، با محقق شدن شروط عقدنامه را وکالت شرطی می نامند. در این نوع وکالت زن باید بتواند در دادگاه اثبات کند که مواردی که در سند ازدواج آنها ثبت شده در زندگیشان نیز رخ داده است. دادگاه مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن را بررسی می کند و در صورت اثبات این امر به او اجازه ی متارکه می دهد.

زن با داشتن حق طلاق از طرف همسرش می تواند اقدام به جدایی از شوهر خود کند. این حق توسط مرد به او داده می شود و می تواند به عنوان شروط ضمن عقد در سند ازدواجشان ثبت شده باشد و یا اینکه بعد از ازدواج مرد در یک دفتر اسناد رسمی این حق را به زن بدهد. مرد این وکالت را نه فقط به همسر خود بلکه به هر کس دیگری می تواند بدهد.

مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن

مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن براساس شروط دوازده گانه عقدنامه

در قانون مدنی حق طلاق با مرد است اما او می تواند به طور مستقیم به همسرش این وکالت را بدهد یا با امضای 12 شرط مندرج در سند ازدواج وکالت شرطی به زن خود بدهد. در وکالت شرطی زن با محقق شدن هر کدام از موارد می تواند خود را دارای این حق بداند که از همسرش جدا شود. دادگاه در صورتی ادعای زن را می پذیرد که او بتواند هر کدام از موارد را اثبات کند.

در ادامه 12 موردی که در قباله ازدواج زوجین نوشته شده است و با بروز هر کدام از شرایط و ارائه مدرک زن می تواند تقاضای جدایی از همسرش را داشته باشد، ذکر می شود.

 • مرد به مدت 6 ماه به همسرش نفقه پرداخت نکند.

در صورتی که مرد 6 ماه از پرداخت نفقه ی زنش اجتناب کند و امکان اجبار او به پرداخت نفقه میسر نباشد شرط ندادن نفقه محقق می گردد. زوجه ابتدا با تنظیم درخواست نفقه داده نشده به مدت حداقل 6 ماه و سپس در یافت حکم دادگاه از همسر خود نفقه اش  را مطالبه می کند. در صورتی که پس از گذشت 10 روز مرد بنا به هر دلیلی اقدام به پرداخت نفقه ی او نکند زن حق متارکه را دریافت می کند.

 • بد رفتاری و عدم حسن معاشرت مرد به گونه ای که ادامه زندگی مشترک را برای زن غیر قابل تحمل کند.

این بند مصادیق فراوانی دارد. اثبات موارد این بند توسط زوجه دارای اهمیت است. از نمونه های آن به توهین یا تهدید، رابطه جنسی نامتعارف و ضرب و جرح زن توسط شوهرش یا حتی داشتن رابطه نامشروع مرد، اشاره کرد.

 • دچار شدن زوج به بیماری هایی که به سختی درمان می شوند و زندگی زناشویی را برای زن طاقت فرسا کند.
 • جنون مرد در مواردی که مجوز شرعی فسخ نکاه را ندهد.

چنین جنونی معمولا اسکیزوفرنی می باشد. برای اثبات این مطلب باید مدارک و سوابق پزشکی او را پزشک قانونی تأیید کند.

 • مرد به کاری اشتغال ورزد که به تشخیص دادگاه ذی صلاح با حیثیت و ابروی خانوادگی همسرش در تضاد باشد.
 • در حال اجرا بودن حکمی که به موجب آن مرد 5 سال یا بیشتر زندانی شود.
 • اعتیاد مرد به گونه ای که زندگی خانوادگیش را دچار اختلال کند و ادامه زندگی مشترک را برای همسرش طاقت فرسا کند.
 • مرد بدون علت برای 6 ماه غیبت کند یا خانواده ی خود را بدون داشتن علت موجه ترک کند.

تشخیص نداشتن عذر موجه و غیبت او به عهده ی دادگاه است. پس از ارائه مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن و شهادت شهود، دادگاه با انجام تحقیقات محلی و پروس و جو اقدام به صدور رأی می کند.

 • اگر مرد محکوم قطعی به جرمی باشد که مخالف با شأن همسرش یا حیثیت خانوادگی او باشد. زوجه می تواند تقاضای طلاق کند. تشخیص مغایرت جرم با شأن و حیثیت خانوادگی زن به عهده ی دادگاه است.
 • اگر زن به علت عقیم بودن یا سایر عوارض جسمی مرد بعد از گذشت 5 سال از ازدواجشان فرزندی نداشته باشد، و مشکل زوج به تایید پزشک قانونی برسد، می تواند از همسر خود جدا شود.
 • مرد مفقود الاثر شود و بعد از گذشت 6 ماه از مراجعه زن به دادگاه همچنان پیدا نشود.
 • مورد آخر ازدواج مجدد مرد بدون رضایت همسرش یا عدم رعایت عدالت میان همسرانس است.
مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن

مدارک لازم برای دریافت حق طلاق از طرف زن

با وجود اینکه در قانون حق طلاق به مرد داده شده است اما مواردی وجود دارد که در صورت اثبات آن ها در دادگاه زن نیز می تواند از همسر خود جدا شود. با صدور حکم طلاق در مراجع قضایی زن می تواند به دفترخانه برود و با ارائه ی این حکم، طلاق خود را ثبت کند.

پیش از این مواردی که به زن اجازه ی داشتن حق جدایی از همسرش را می داد، ذکر گردید. این موارد شامل دادن وکالت طلاق به زوجه از طرف زوج و امضای شروط 12 گانه داخل سند ازدواج است.  که مورد اخیرنوعی وکالت مشروط به او می دهد. مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن بسته به دلیل جدایی او از همسرش و اینکه برای اثبات وجود شروط ضمن عقد به دادگاه، نیاز به چه مدارکی است، متفاوت می باشد.

زن در ابتدای امر باید مدارکی را تسلیم دادگاه کند که نمایانگر حق قانونی او برای جدایی از همسرش است. با توجه به استناد زن به هر کدام از 12 دلیل موجود در سند ازدواج، مراجع قضایی مدرکی برای اثبات علت جدایی را خواستارند. برای مثال اگر زن به دلیل مشکل اعتیاد همسرش زندگی سختی را تحمل می کند باید با ارائه ی مدارک پزشک قانونی اعتیاد همسر خود را اثبات نماید.

باید توجه داشت که اسناد و مدارکی که نمایانگر داشتن وکالت زن از مرد به جدایی است، در قسمت دلایل دادخواست طلاق ذکر شود و ضمیمه این شکوائیه به  دادگاه تقدیم گردد. در صورتی که دلیل جدایی زن از همسرش در دادنامه رد شود تنها با طلاق توافقی می تواند به خواسته ی خود دست می یابد.

مدارک لازم برای ارائه دادخواست طلاق به دادگاه

باید مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن به دادخواست جدایی او از همسرش پیوست شوند. در ادامه مدارک لازم برای درخواست طلاق زن ذکر می شوند.

 • شناسنامه زن
 • کارت ملی زن
 • سند ازدواج
 • مدرکی که حق طلاق زن را محرز می کند.
 • در صورت انجام مراحل طلاق توسط وکیل، نیاز به داشتن وکالت نامه رسمی او از جانب زوجه برای انجام این امر می باشد.
 • پیوست کردن نتایج مشاوره های قبل از طلاق به دادخواست.

در صورت مفقود شدن عقدنامه یا عدم دسترسی زن به آن می تواند رونوشت سند ازدواج را تهیه نماید و اقدام به تنظیم دادنامه کند. به منظور جلوگیری از تصمیم عجولانه به متارکه، الصاق نتایج مشاوره های قبل از طلاق به سایر مدارک درخواست طلاق زن الزامی است.

باید توجه داشت که اگر طلاق بائن صورت گیرد نیاز به ارائه گواهی پزشک قانونی مبنی بر باکره بودن زوجه است. در این نوع طلاق با اثبات دوشیزه بودن دختر، نصف مهریه به او تعلق می گیرد. اما ارائه این گواهی با سایر مدارک مورد نیاز برای درخواست طلاق از طرف زن، لازم نمی باشد. قاضی پرونده برای اثبات این موضوع با صدور برگه معرفی نامه به پزشک قانونی از زوجه می خواهد که این گواهی را برای دادگاه بیاورد.

مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن

مدارک لازم برای ثبت طلاق در دفترخانه

بعد از دریافت حکم طلاق از مراجع قضایی زن تا مدت 6 ماه می تواند از اعتبار آن استفاده کند و با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق جدایی خود از همسرش را ثبت نماید. برای ثبت طلاق در محضر نیز مدارکی لازم است. با به همراه داشتن آن ها جدایی وی به صورت رسمی صورت می گیرد. در ادامه به معرفی مهمترین مدارک لازم برای ثبت طلاق از سمت زن می پردازیم.

 • گواهی عدم وجود شرایط سازش بین زوجین از طرف دادگاه یا حکم طلاق

مدت اعتبار حکم طلاق از زمان صدور آن به مدت 6 ماه می باشد. در صورت پایان مدت اعتبار این حکم امکان ثبت جدایی توسط آن منتفی است. زوجه باید در این مدت با مراجعه به محضر طلاق خود را به صورت رسمی ثبت نماید.

 • گواهی عدم بارداری زن

در صورت باردار بودن زن مانعی برای جدایی وی از همسرش به حساب نمی آید اما با صدور حکم طلاق از جانب دادگاه و مراجع وی به دفاتر ثبت ازدواج از او گواهی عدم بارداری مطالبه می شود. این گواهی جز مدارک لازم برای درخواست طلاق زن نیست و نیازی به ارائه آن به همراه دادخواست و سایر مدارک نمی باشد. باید توجه داشت از زوجه باکره و خانم هایی که یائسه شده اند چنین گواهی طلب نمی شود.

 • ارائه سند ازدواج یا رونوشت آن

باید توجه داشت که گم کردن سند ازدواج یا عدم دسترسی به آن مانعی برای دادخواست طلاق یا ثبت آن نمی باشد. با مراجعه زوجه به محضری که ازدواجشان در آن مکان صورت گرفته می تواند رونوشت عقدنامه خود را تهیه نماید.

 • داشتن دو شاهد مرد

دو نفر شاهد مرد باید عاقل و عادل باشند. در صورتی که زن شاهد طلاق نداشته باشد در محضر به او دو نفر معرفی می شوند که با پرداخت مبلغی به آن ها از طرف زوجه شاهد طلاق او باشند.

 • ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی به همراه فتوکپی ها موردن نیاز از آنها.
 • پرداخت هزینه های ثبت طلاق
مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن

مدارک لازم برای درخواست طلاق توافقی ذوجین

طلاق توافقی نوعی طلاق است که زن و مرد هر دو درخواست به متارکه دارند در واقع این درخواست هم از طرف زوجه و هم از طرف زوج است. مهم ترین مدرکی که باید در این طلاق به ان توجه شود توافق نامه ی بین زوجین است. زن و مرد باید در مسائل مهم مانند مهریه ی زن، حضانت فرزندانشان، اجرت المثل و مانند اینها به سازش رسیده و هم نظر باشند. در ادامه مدارک لازم برای انجام این نوع طلاق معرفی می گردد.

 • شناسنامه زوجین
 • کارت ملی زوجین
 • سند ازدواج
 • در صورت داشتن وکیل دادگستری نیاز به ارائه وکالت نامه از طرف زوجین است.
 • ارائه گواهی مربوط به انجام مشاوره های قبل از طلاق
 • توافقنامه زوجین

مهم ترین مدرک پیوست به دادخواست جدایی در این نوع طلاق، توافقنامه ای است که بین زوجین صورت می پذیرد. دادگاه با در نظر گرفتن این سازشنامه اقدام به صدور حکم طلاق برای آن ها می نماید.

 • ارائه گواهی دوشیزگی زوجه
 • گواهی عدم بارداری

ارائه ی دو مورد اخیر جز مدارک لازم برای طلاق از طرف زن است و برای صدور حکم توسط دادگاه الزامی است. گواهی دوشیزگی در صورت ادعای زوجه به باکره بودن وی از او خواسته می شود. در صورت اثبات چنین موضوعی رأی قاضی به طلاق بائن است. اما پیوست کردن این مدرک با درخواست طلاق الزامی نیست و در طی مدت بررسی پرونده توسط قاضی می توان آن را ارائه نمود.

مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن

مدارک لازم در محضر برای ثبت طلاق توافقی توسط زن

مدارکی که برای ثبت طلاق توافقی لازم است شامل

 • اصل شناسنامه
 • کارت ملی و کپی آنها
 • عقدنامه یا رونوشت آن
 • گواهی عدم بارداری زوجه
 • به همراه داشتن دو نفر شاهد عادل و عاقل
 • گواهی عدم وجود سازش میان زوجین

ثبت طلاق در مدتی که زوجه عادت ماهانه است از نظر شرعی جایز نیست. در زمان مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق این موضوع را مسئول مربوطه از زن پیگیر می شود و در صورت وجود چنین شرایطی زمان ثبت طلاق به روز دیگری موکول می شود.

باید توجه داشت که مدت اعتبار حکم طلاق صادر شده از جانب دادگاه در این نوع طلاق 3 ماه می باشد و در صورت عدم مراجعه زوجین در این بازه زمانی برای ثبت طلاق خویش اعتبار حکم عدم امکان سازش زوجین از میان می رود و مجدد باید برای گرفتن این حکم اقدام شود.

اگر ثبت طلاق از طرف زن باشد هزینه هایی که برای این منظور باید پرداخت کند به عهدی خود اوست اما در طلاق توافقی هزینه ی ثبت متارکه زوجین بنا به توافقی که دو طرف بین خود انجام داده اند پرداخت می شود. اگر در سازشنامه جدایی خود قید کنند که این هزینه ها به عهده ی زن است او ناگزیر به پرداخت می شود.

 لزوم مراجعه به وکیل برای درخواست طلاق از طرف زن

زن در شرایط عادی حق طلاق ندارد و نمی تواند چنین درخواستی داشته باشد. اما  در شراطی که ادامه زندگی مشترک برای زن مشکل آفرین شود و نتواند زندگی عادی داشته باشد قانون برای او حق جدایی از همسرش را قائل می شود. دادگاه با اثبات شروط 12 گانه مندرج در عقدنامه حق طلاق زن را به او می دهد. با دادن این حق به زن برای او حکم عدم امکان سازش صادر می شود و می تواند به ثبت طلاق خود از همسرش اقدام کند.

مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن باید شامل اسنادی نیز باشد که حق طلاق را به زن دهد و وجود شروط ضمن عقد را برای دادگاه نمایان نماید. ارائه ادله ای که این حق را به او بدهد همواره همراه با چالش است. اگر او نتواند دلیل محکم و کافی برای جدایی خود از همسرش ارائه دهد نمی تواند حق جدایی از همسرش را داشته باشد. نیازاست برای اثبات شروط 12 گانه ضمن عقد از وکیلی مجرب و خبره مشورت گرفته شود و دستور العمل های او را در رسیدن به هدف تعیین شده به کار بگیرید.

مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن

کلام آخر

از همراهی شما عزیزان تا پایان مطالب سپاس گزاریم. در این مقاله به شرایطی که حق طلاق به زوجه داده می شود و مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن پرداختیم. در ابتدا امکان جود درخواست طلاق از طرف زن را بررسی کردیم. سپس مدارکی که لازم به ارائه به دادگاه برای دریافت حق طلاق بود را مطرح کردیم. مدارک لازم برای ثبت طلاق از طرف زن نیز از موضوعات مهمی بود که به آن پرداخته شد. در انتها به مدارک لازم برای درخواست طلاق توافقی از طرف زوجین پرداختیم. از شما بزرگواران درخواست می شود که در صورت داشتن تجربیاتی در این زمینه نظرات خود را با دیگر مخاطبان سایت برترین وکیل به اشتراک بگذارید.

3/5 - (2 امتیاز)

فردین ساریخانی

نویسنده و ویراستار متون ادبی، حقوقی/روزنامه نگار/عاشق کتاب، هنر، سفر و فیلم کلاسیک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × سه =

دکمه بازگشت به بالا