نکات حقوقی

حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد چیست؟ ⚖️【1403】

در مواقعی ممکن است زندگی مشترک آن طور که زوجین از ابتدا تصور می کردند پیش نرود و در این حالت است که طلاق پیش می آید. باید اشاره داشته باشیم که طلاق یک روند قانونی برای جدایی زوجین از یکدیگر است و برای جدایی لازم است با تمامی شرایط حاکم بر دعاوی طلاق آشنا باشید. ممکن است در مواقعی مرد تصمیم به جدایی از همسر خود گرفته باشد و برخلاف او، زن راضی به طلاق نباشد. با توجه به اینکه در قانون حق طلاق با مرد است، سعی داریم حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد را مورد ارزیابی قرار دهیم. بررسی این موضوع به بیان نکات حقوقی دارد؛ بنابراین از شما درخواست می کنیم برای یافتن سوالات خود در خصوص مطلب ذکر شده با ما تا انتهای مطلب همراه باشید.

حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد، چیست؟

در خصوص حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد باید اشاره داشته باشیم که قانون حمایت از خانواده حق طلاق را به مرد داده است. در واقع مرد می تواند بدون هیچ دلیلی زن را طلاق دهد. در مقابل حق طلاق، قانون تعهداتی را برای مرد در نظر گرفته است که پیش از تصمیم به جدایی می بایست آن ها را به طور کامل انجام دهد. مرد ملزم است پیش از طلاق حقوق مالی زن نظیر مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و … را پرداخت نماید. در صورت امتناع مرد از پرداخت حقوق مالی زن به او حق جدایی داده نمی شود.

این درست است که قانون حق طلاق را به مرد داده است باید به این موضوع نیز اشاره داشته باشیم که زن نیز در مواردی می تواند برای طلاق پیش قدم شود و بدون رضایت مرد طلاق بگیرد. این شرایط زمانی اتفاق می افتد که زن از مرد وکالت در طلاق را دریافت کرده باشد. همچنین در صورتی که شروط دوازده گانه ضمن عقدنامه از سوی مرد رعایت نشده باشد و یا اینکه موقعیتی به وجود بیاید که عسر و حرج زن برای دادگاه به اثبات برسد، زن نیز می تواند با مراجعه به دادگاه از مرد طلاق بگیرد.

در بالا اشاره نمودیم که حق طلاق با مرد است و همین موضوع نشان می دهد که مرد به محض انجام تعهدات مالی اش در قبال زن می تواند برای طلاق اقدام کند؛ اما این موضوع در سال های اخیر آمار طلاق را به شدت افزایش داده است و این مسئله باعث شده است تا دادگاه با برگزاری جلسات مشاوره متعدد در تلاش باشد تا مرد را از خواسته خود منصرف کند.

در خصوص حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد باید این نکته را در نظر بگیریم که حتی اگر طلاق به صورت توافقی در حال اجرا باشد و مرد راضی به طلاق دادن همسر خود نباشد و ناگهان منصرف شود، قانون این حق را به مرد می دهد و طلاق منتفی است. البته در سال های اخیر اعتراض های زیادی به این قانون صورت گرفته است. در دادگاه ها در سالیان اخیر سخت گیری های بیشتری در خصوص دلایل طلاق از سوی مرد صورت گرفته است.

بنا بر آن چیزی که در بالا به آن اشاره نمودیم سعی داریم به این سوال پاسخ دهیم که اگر زن راضی به طلاق نباشد، حکم دادگاه چه خواهد بود؟ در ابتدا لازم است به این موضوع اشاره داشته باشیم که در طلاق توافقی دو طرف برای جدایی اظهار تمایل می کنند. در طلاق توافقی می توان در مورد تعهدات و حقوق زوجین به توافق رسید. برای مثال مرد می تواند در صورتی راضی به طلاق شود که زن نیز میزانی از مهریه یا نفقه خود را ببخشد.

اما در موضوع حکم دادگاه در صورتی که زن تمایل به طلاق نداشته باشد، باید به این مسئله دقت داشته باشید که در این حالت زن سعی می کند تمامی حقوق خود در زندگی مشترک را به طور کامل دریافت نماید. این اقدام زن برای ایجاد نوعی بازدارندگی در مقابل حق طلاق مرد صورت می گیرد؛ بنابراین ممکن است در صورت عدم تمایل زن به طلاق، مرد دچار ضررهای مالی بسیاری شود. این امکان در صورتی که مهریه زن بالا باشد، افزایش پیدا می کند.

حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد

طلاق از طرف مرد چه معایبی دارد؟

درباره حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد باید به این موضوع اشاره داشته باشیم که مرد حق طلاق را در اختیار دارد و در نهایت می تواند به حق خود در دادگاه اقدام به جدایی از زوجه کند. در واقع مرد حتی در صورت ناراضی بودن زن می تواند او را طلاق بدهد. البته حقوق مالی زن در این زمینه به عنوان عاملی بازدارنده ظاهر می شود. مرد تا زمانی که مهریه، نفقه، اجرت المثل و… را به زن پرداخت نکند دادگاه اجازه به طلاق نمی دهد. با این حال طلاق از طرف مرد با معایبی همراه است که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.

دریافت تمام و کمال مهریه: در ابتدا باید به این موضوع اشاره داشته باشیم که مهریه مهم ترین حق زن در طلاق به شمار می آید. تقریبا در همه حالتی این حق در اختیار زن قرار می گیرد و در طلاق از طرف مرد نیز لازم است این حق در اختیار زن قرار بگیرد. به محض جاری شدن صیغه عقد مرد ملزم به پرداخت مهریه می شود. در خصوص حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد می بایست این موضوع را در نظر داشته باشید که ممکن است در صورت عدم رضایت زن مهریه به صورت تمام و کمال از مرد اخذ شود.

پرداخت نفقه: نفقه یکی دیگر از حقوق مالی زن در شرع و قانون به شمار می آید. حتی اگر زن راضی به طلاق نباشد، مرد ملزم می شود آن را به صورت تمام و کمال در اختیار زن قرار دهد. نفقه به معنای تامین نیازهای اولیه زن می باشد و دادگاه در صورت تمایل به مرد با توجه به نظر کارشناسان مبلغی را به عنوان نفقه تعیین می نماید. در صورتی که زن تمایل به طلاق نداشته باشد، ممکن است تمام نفقه را از مرد دریافت کند و این یک عامل بازدارنده است.

همچنین باید به این موضوع اشاره داشته باشیم که پرداخت نفقه تا مدت پایان عده زن بر مرد واجب می باشد و مرد نمی تواند از این حق زن سرپیچی کند. نمی توان مبلغ مشخصی را به عنوان نفقه زن تعیین نمود. چرا که به طور معمول نفقه زن های مختلف با یکدیگر متفاوت است. در این شرایط دادگاه کارشناسانی را مشخص می کند که با توجه به شرایط مالی مرد و نیازهای زن مبلغی را به عنوان نفقه مشخص کنند. در صورت امتناع مرد از پرداخت نفقه، مجازات هایی برای او در نظر گرفته می شود.

حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد

پرداخت نصف اموال به زوجه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد

در ارتباط با حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد ذکر این نکته ضروری است که در این شرایط ممکن است مرد با خسارت های جبران ناپذیری رو به رو شود. چرا که در این حالت هیچ گونه توافقی بین زوجین در خصوص حقوق شان صورت نمی گیرد و مرد سعی دارد به طور یک جانبه از حق خود در خصوص طلاق استفاده کند. زن نیز در مقابل تصمیم خواهد گرفت که تمامی حقوق مالی خود را دریافت نماید تا به این شکل نوعی از دستیابی به حقوق را به اجرا بگذارد.

یکی از حقوق مالی زن که در حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد به چشم می خورد، حق تنصیف اموال توسط زن است. باید در این خصوص اشاره داشته باشیم که در صورت جدایی زوجین از یکدیگر مرد ملزم است که نیمی از اموال خود را که در زمان زندگی مشترک به دست آورده است را در اختیار زن قرار دهد و زن به صورت قانونی می تواند به آن دست پیدا کند. البته لازم است پیش از ازدواج مرد این مسئله را در شرود ضمن عقدنامه پذیرفته باشد.

شرط اینکه زن بتواند بعد از طلاق نصف اموال مرد را به دست آورد این است که زوجه در زمان ازدواج هیچ تخلفی انجام نداده باشد. در صورتی که سوء رفتار زن یا عدم وفاداری وی عامل طلاق باشد، به زن نصف اموال مرد تعلق نمی گیرد. حتی اگر زن راضی به طلاق نباشد نیز دادگاه به تنصیف اموال حکم نخواهد داد؛ اما در غیر این صورت و در شرایطی که مرد این شرط ضمن عقدنامه را پذیرفته باشد، در صورت عدم تمایل زن به طلاق باید این حق را در اختیار او قرار دهد.

به طور کلی در پاسخ به این سوال که اگر زن تمایل به طلاق نداشته باشد حکم دادگاه چیست؟ باید اشاره داشته باشیم که مرد در قانون دارای حق طلاق است و در عوض زن نیز برای ایجاد نوعی از تعادل، برخی از حقوق مالی را در اختیار دارد. در ارتباط با حکم دادگاه در صورت عدم تمایل زن به طلاق می بایست مرد تمامی حقوق زن را به طور کامل در اختیار او قرار دهد. البته این در شرایطی است که زن حقوق مالی خود را به طور کامل مطالبه کند که در بسیاری از موارد نیز این گونه خواهد بود.

بنابراین مرد پیش از اقدام برای طلاق باید این موضوع را مد نظر داشته باشد که ممکن است حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد کاملا به ضرر او باشد. چرا که مرد در زمان نکاح به تعهداتی ملزم شده است که در صورت اقدام برای جدایی باید تمامی آن ها را به طور کامل انجام دهد. یکی از مهم ترین این تعهدات تنصیف مالی است که شوهر در طی زمان زندگی مشترک جمع آوری کرده است که در این حالت زن می تواند حقوق خود در این خصوص را مطالبه کند.

حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد

مراحل طلاق از طرف مرد

حال که با حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد آشنا شدیم وقت آن رسیده است تا مراحل رسیدگی به درخواست طلاق از طرف مرد را مورد بررسی قرار دهیم. در این خصوص باید این نکته را ذکر کرد که رسیدگی به درخواست طلاق از طرف مرد ممکن است در دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور صورت بپذیرد. برای شروع رسیدگی به پرونده لازم است مرد از طریق دادگه خانواده برای جدایی از همسر خود دادخواست تنظیم نماید تا به خواسته او رسیدگی شود.

در این صورت است که دادگاه احضاریه ای را برای زوجه ارسال می کند تا درخواست مرد را به اطلاع او نیز برساند. باید اشاره داشته باشیم که حتی در صورت راضی نبودن زن به طلاق، مرد ملزم است در ابتدا حکم عدم امکان سازش را از دادگاه خانواده دریافت نماید. در گذشته مرد می توانست با مراجعه به دفترخانه و بدون دریافت حکم دادگاه اقدام به طلاق همسر خود نماید؛ اما اکنون این اقدام جرم تلقی می شود و مرد و مسئول دفترخانه مجازات می شوند.

طولانی شدن طلاق در صورتی که زن راضی نباشد

اشاره داشتیم که قانون حق طلاق را به مرد داده است و در عوض مرد ملزم است تمامی حقوق مالی زن نظیر مهریه، نفقه، اجرت المثل و… را در اختیار او قرار دهد. با این حال در خصوص حکم طلاق در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد باید به این مسئله نیز توجه داشته باشیم که عدم تمایل زن باعث می شود تا او به حکم دادگاه اعتراض بزند و همین مسئله باعث می شود تا در بسیاری از موارد پرونده حتی تا دیوان عالی کشور نیز برسد و در این نهاد به آن رسیدگی شود.

طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده را می توان یکی از مضرات راضی نبودن زن به طلاق در نظر گرفت؛ اما باید این نکته را نیز مد نظر قرار دهید که بالاخره حق طلاق با مرد است و حتی در صورت طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده طلاق، باز این فرآیند به اتمام می رسد و مرد می تواند به خواسته خود دست پیدا کند. درباره رای دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد باید این موضوع را در نظر داشته باشید که اگر مرد تمایل به طلاق سریع داشته باشد نمی تواند در صورت اعتراض زن به این خواسته خود دست پیدا کند.

حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد

راهکار مهم برای جلوگیری از طلاق توسط مرد

به هر حال ممکن است زن تمایل به ادامه زندگی مشترک داشته باشد و تداوم رابطه اش برای او مهم باشد. در عوض مرد بر طلاق پافشاری داشته باشد. حال در چنین شرایطی با این سوال رو به رو می شویم که آیا راهکاری هست که به زن برای جلوگیری از طلاق توسط مرد کمک کند؟ برای پاسخ به این سوال لازم است مجددا این موضوع را یادآوری کنیم که در قانون حق طلاق به مرد سپرده شده است و مرد به شرط ادای تعهدات مالی خود می تواند برای طلاق اقدام نماید.

در این خصوص مهریه زن می تواند به عنوان عاملی بازدارنده ظاهر شود. به این معنا که مرد ملزم است برای جاری شدن صیغه طلاق در ابتدا حقوق مالی زن را در اختیار او قرار دهد؛ بنابراین در صورتی که مرد توانایی مالی مناسبی برای پرداخت مهریه زن را نداشته باشد، می تواند از تصمیم خود منصرف شود. البته در این حالت نیز مرد می تواند درخواست اعسار خود را در اختیار دادگاه قرار دهد و به این شکل مهریه را قسط بندی نماید.

در خصوص حکم دادگاه اگر زن راضی به طلاق نباشد باید این موضوع را ذکر نماییم که بهترین راهکار برای منصرف کردن مرد از تصمیم خود این است که دو طرف در جلسات مشاوره حضور پیدا کرده و سعی کنند مشکلات پیش آمده را حل و فصل نمایند. شاید ریشه یابی در خصوص تصمیم مرد بتواند در این زمینه به حل مسئله کمک کند. به هر حال لازم است در این خصوص به طور قطع از یک وکیل مجرب و خبره مشاوره حقوقی دریافت کنید تا راهکار مناسب را پیش روی شما بگذارد.

لزوم مراجعه به وکیل برای طلاق در صورت عدم تمایل زن

در صورتی که مرد تمایل به طلاق همسر خود داشته باشد باید با این حقیقت رو به رو شود که بر طبق قانون ملزم است تمامی تعهدات مالی زن در خصوص مهریه، نفقه، اجرت المثل، تنصیف اموال و… را در اختیار او قرار دهد. این مسئله می تواند خسارت های مالی بسیاری را برای مرد به همراه داشته باشد. مرد می تواند در چنین شرایطی از طریق یک وکیل مجرب و خبره اقدام کند. در واقع استفاده از یک وکیل به مرد کمک خواهد کرد تا خسارت های ناشی از طلاق را به حداقل برساند.

در صورتی زن تمایل به طلاق نداشته باشد و بر ادامه زندگی مشترک پافشاری کند، لازم است با این واقعیت رو به رو شود که قانون حق طلاق را به مرد داده است و او تنها با کمک وکیل است که می تواند از این اقدام مرد تا حدودی جلوگیری کند. وکیل به واسطه تجربه خود می تواند بهترین راهکار برای منصرف کردن مرد را در اختیار او قرار دهد. علاوه بر این زن می تواند در صورت استفاده از بهترین وکیل طلاق در تهران مجرب و متعهد به حقوق مالی خود در قبال مهریه و نفقه دست پیدا کند.

حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد

کلام آخر

در این مقاله سعی کردیم هر آن چیزی که لازم است در خصوص حکم دادگاه در صورتی که زن راضی به طلاق نباشد، بدانید را در اختیار شما قرار دهیم. در ابتدا طلاق کردیم تا حکم دادگاه را مورد بررسی قرار دهیم. اشاره داشتیم که حق طلاق در قانون با مرد است و در صورت اقدام برای طلاق، مرد در عوض ملزم می شود که حقوق مالی زن را در اختیار او قرار دهد. در ادامه تلاش کردیم مراحل صدور حکم دادگاه در صورت عدم تمایل زن به طلاق را مورد بررسی قرار دهیم. اکنون که به پایان مقاله رسیده ایم از شما درخواست می کنیم که نظرات خود را با سایر مخاطبان سایت برترین وکیل به اشتراک بگذارید.

5/5 - (1 امتیاز)

فردین ساریخانی

نویسنده و ویراستار متون ادبی، حقوقی/روزنامه نگار/عاشق کتاب، هنر، سفر و فیلم کلاسیک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + بیست =

دکمه بازگشت به بالا