نکات حقوقی

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر + نحوه مطالبه ⚖️【سال1403】

در واقع از زمانی که پیمان نکاح بین زن و مرد منعقد می شود، زن مالک مهریه می شود و هر زمان می تواند برای دریافت آن اقدام نماید. حتی در صورتی که مرد فوت کند، زن می تواند برای دریافت حقوق خود در خصوص مهریه اقدام نماید. در واقع تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر به این شکل است که باید از اموالی که شوهر به ارث گذاشته است پرداخت شود. در واقع حتی زن پس از مرگ شوهر می تواند دادخواستی مبنی بر مطالبه مهریه تنظیم نموده و از روش های قانونی برای دریافت مهریه اش اقدام نماید. در واقع مرد در زمان نکاح به پرداخت مهریه متعهد می شود و حتی زمان فوت وی نیز امکان دریافت مهریه توسط زن وجود دارد. در ادامه سعی داریم اطلاعات جامعی را در این خصوص در اختیار شما قرار دهیم. دعوت می کنیم با ما همراه باشید.

مهریه زن چیست؟

پیش از اینکه در خصوص تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم لازم است در ابتدا تعریف دقیقی از مهریه طبق قوانین و مقررات کشور داشته باشیم. در واقع در بسیاری از موارد حقوق خانواده از شرع مستند شده است و مهریه نیز یکی از این موارد است. در واقع مهریه از جمله حقوق مالی زن می باشد که در زمان نکاح مرد به پرداخت آن متعهد می شود. در واقع بر اساس ماده 1082 قانون مدنی پس از انجام عقد ازدواج زن می تواند حق خود از مهریه را مطالبه کند زیرا مالک آن محسوب می شود.

از آن جایی که زن مالک مهریه است، از نظر قانونی می تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد. از این رو، زن چه قبل از فوت و چه بعد از فوت می تواند هر زمان که اراده کرد مهریه خود را مطالبه نماید. همچنین چون زن حق تصرف در اموال خود در خصوص مهریه را دارد می تواند آن را به شوهر ببخشد و تعهد همسر را برطرف سازد. باید دقت داشته باشید که در عقد موقت نیز مرد ملزم است مبلغی را به عنوان مهریه تعیین کند که در واقع مهریه یکی از ارکان ازدواج موقت است و بدون تعیین آن عقد درست نخواهد بود.

درباره تکلیف مهریه زن بعد از مرگ شوهر ذکر این نکته ضروری است که در ازدواج دائم برخلاف ازدواج موقت تعیین مهریه الزامی نیست و از شروط صحت عقد به شمار نمی آید؛ بنابراین می توان گفت که زن پس از مرگ شوهر نیز می تواند مهریه خود را دریافت نماید. ممکن است نشوز زن به اثبات برسد، به مرد خیانت کند و یا اینکه در منزل شوهر زندگی نکند. این موضوعات ارتباطی به مهریه ندارد و در همه حال مرد ملزم است میزان تعیین شده به عنوان مهریه را رد اختیار زن قرار دهد. برای دستیابی به حق و حقوق خود می توان با بهترین وکیل مهریه در تهران دیدار داشته باشید.

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر + نحوه مطالبه

شرایط مهریه زن بعد از فوت شوهر به چه صورت است؟

همان طور که اشاره نمودیم زن پس از جاری شدن عقد، مالک مهریه می شود. تکلیف مهریه بعد از فوت مرد به این صورت است که زن حتی پس از مرگ شوهر نیز می تواند مطالبات خود در خصوص مهریه را وصول نماید. در واقع باید به این موضوع اشاره داشته باشیم که مهریه از جمله دیون مرد به شمار می آید و در واقع پس از فوت شوهر لازم است میزان مهریه از اموال ما ترک شوهر برداشته شده و به زن پرداخت شود. چرا که حتی پس از فوت شوهر نیز او مالک مهریه خواهد بود.

یکی از شرایط مهریه زن بعد از فوت شوهر این است که مرد پیش از اینکه با همسر خود نزدیکی کند فوت نماید. در این شرایط نیز زن می تواند پس از مرگ شوهر به هر دلیل و شبیوه ای، مهریه خود را از اموالی که از وی به ارث مانده است دریافت نماید. در شرایطی ممکن است مرد پیش از نزدیکی اقدام به طلاق نماید. در این صورت مهریه دختر باکره نیمی از مهریه خواهد بود؛ اما مهریه دختر باکره بعد از فوت شوهر کاملا متفاوت است و در این شرایط مهریه به طور کامل از اموال به جای مانده از مرد به او پرداخت می شود.

در واقع پس از فوت شوهر لازم است تمام مهریه زن به او پرداخت شود. این مهریه از اموال به جای مانده از شوهر کسر شده و در اختیار همسر وی قرار می گیرد. بر اساس ماده 226 امور حسبی وراث ملزم به پرداخت مهریه نخواهند بود. در واقع اگر اموال به جای مانده از متوفی به اندازه ای نباشد که مهریه را به طور کامل پرداخت نماید، ترکه به اندازه پرداخت دیون در بین طلبکاران تقسیم می گردد.

در واقع به جای ماندگان ملزم نیستند که باقی طلب را از اموال خود پرداخت کنند و لازم است برای این کار تنها از اموال شوهر اقدام به پرداخت طلب کنند. بر اساس ماده قانونی یاد شده اگر خود به جای ماندگان تمایل داشته باشند از اموال خودشان میزان مهریه را پرداخت کنند هیچ مانعی ندارد. در واقع ترکه می توانند دیون و مهریه را از مال خود پرداخت کنند. البته باید در نظر داشته باشید که به دلیل پیچیدگی دعاوی مهریه لازم است پیش از هر گونه اقدام از یک بهترین وکیل خانواده در تهران مجرب در این زمینه مشاوره حقوقی دریافت کنید.

نحوه دریافت مهریه زن بعد از فوت شوهر از طریق اجرای ثبت

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر در قسمت های قبلی به طور کامل توضیح داده شد و اکنون سعی داریم در خصوص نحوه دریافت مهریه زن بعد از فوت شوهر سخن به میان آوریم. در واقع یکی از روش های دریافت مهریه این است که زن از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول حقوق خود از مهریه نماید. در واقع سند ازدواج یک سند رسمی است و در آن به طور دقیق میزان مهریه مشخص شده است. از این رو، زن می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد حتی پس از فوت شوهر مهریه خود را مطالبه کند.

در واقع پس از فوت شوهر و اقدام زن از طریق اداره ثبت اسناد، این مرجع به وراث شوهر اطلاع می دهد از اموال به جای مانده مهریه زن را پرداخت نمایند. هزینه مطالبه مهریه زن بعد از فوت شوهر از طریق اجرای ثبت حدود یک بیستم از مهریه زن می باشد. در ابتدا لازم است زن به دفترخانه محل عقد مراجعه کرده و سند ازدواج را نیز به همراه داشته باشد. در واقع پس از تکمیل روند قانونی در دفترخانه، سر دفتر اجراییه پرداخت مهریه را صادر می کند.

پس از این، به وسیله اجراییه وراث از مطالبه مهریه توسط زن مطلع می گردند. در صورتی که پس از 10 روز، وراث مهریه زن را از اموال به جای مانده از وی پرداخت نکنند، آن چیزی که از مرد به جای مانده است، ضبط و توقیف می شود؛ اما در صورتی که مشخص شود اموالی برای ضبط وجود ندارد، زن می تواند پس از دریافت گواهی های لازم از طریق دادگاه خانواده برای دریافت مهریه خود اقدام نماید. البته به دلیل پیچیدگی های دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت لازم است با یک وکیل مجرب در ارتباط باشید.

دریافت مهریه بعد از فوت شوهر از طریق دادگاه

در صورتی تکلیف مهریه بعد از فوت شوهر از طریق اجرای ثبت مشخص نشد، زن می تواند دادخواستی را برای مطالبه مهریه از اموال به جای مانده تنظیم نماید و خواسته خود را از طریق دادگاه خانواده دنبال نماید. هزینه مطالبه مهریه زن بعد از فوت شوهر از طریق دادگاه حدود سه و نیم درصد از میزان کل مهریه است. در واقع بر اساس ماده 226 قانون امور حسبی، مهریه زن از جمله دیون ممتاز به شمار می آید. معنی این مسئله این است که پرداخت آن در اولویت پرداخت از میان سایر دیون متوفی قرار می گیرد.

بر اساس ماده قانونی یاد شده ترکه ملزم نیستند به غیر از آن چیزی که به عنوان ترکه از شوهر به جای مانده است، چیزی را به بستانکاران پرداخت نمایند؛ اما ممکن است ترکه برای پرداخت تمامی دیون کافی نباشد که در این صورت مال به جای مانده از متوفی به صورت مساوی در بین بستانکاران تقسیم می گردد. البته اشاره داشتیم مهریه از جمله دیون ممتاز است که در این صورت اولویت بر سایر دیون در زمان وصول از ماترک است.

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر + نحوه مطالبه

باید به این موضوع توجه داشته باشید که قانون مدنی زن را علاوه بر حق مهریه، دارای حق ارث نیز می داند. در واقع زن می تواند از اموال به جای مانده از شوهر، مبلغی را نیز به عنوان ارث دریافت نماید. در این صورت دادگاه به بررسی تمامی جوانب خواسته های زن می پردازد و تکلیف مهریه و ارث او را مشخص می کند. لازم به ذکر است که حقوق خانواده همواره با پیچیدگی هایی همراه است که لازم می باشد برای دستیابی به نتایج مطلوب در خصوص مباحث ذکر شده از یک وکیل مجرب و خبره کمک بگیرید.

تکلیف نفقه زن بعد از فوت شورهر چگونه خواهد بود؟

نفقه نیز یکی از حقوق مالی زن در اسلام به شمار می آید که امروزه به صورت قانون در آمده است. در واقع زن می تواند حتی پس از مرگ شوهر نفقه خود را دریافت و مطالبه نماید. تکلیف نفقه زن بعد از فوت شوهر به این صورت است که زن پس از وفات شوهر لازم است عده او را نگه دارد و در مدت چهار ماه و ده روز با مرد دیگری ازدواج نکند. در واقع زن برای جلوگیری از مشکلات مالی در زمان نگه داشتن عده می تواند از اموال به جای مانده از شوهر نفقه دریافت کند.

پس از اینکه مدت زمان در نظر گرفته شده برای عده به پایان می رسد زن دیگر نمی تواند درخواستی مبنی بر دریافت نفقه داشته باشد. علاوه بر این باید این موضوع را در نظر داشته باشید که مرد در زمان حیات ملزم است مبلغی را برای تامین هزینه های زندگی در اختیار زن قرار دهد که در واقع حقوق مالی زن در خصوص نفقه است. در صورتی که مرد فوت کند و زن از وی نفقه دریافت نکرده باشد، زن می توانید با مراجعه به محاکم قضایی نفقه مدت زمان زندگی مشترک خود را نیز دریافت کند.

تکلیف مهریه زن دوم بعد از فوت شوهر

در قسمت های قبل در خصوص تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر صحبت کردیم و مشخص نمودیم که زن حتی بعد از وفات شوهر خود نیز می تواند حقوق مالی خود را از اموال به جای مانده از مرد دریافت نماید. در واقع بعد از انعقاد عقد نکاح زن می تواند هر زمان که اراده کرد مهریه خود را مطالبه کرده و به آن دسترسی پیدا کند. بسیاری به غلط تصور می کنند که پس از وفات مرد، حق زن از مهریه از بین می رود. این در حالی است که حتی در صورت مرگ مرد نیز باید این حق از ما ترک او پرداخت شود.

لازم به ذکر است فرمول محاسبه مهریه زن بعد از فوت شوهر بی معنی است و این مبلغ بر اساس مبلغ ذکر شده در خصوص مهریه از اموال شوهر کسر می گردد؛ اما سوال اینجاست که تکلیف مهریه زن دوم بعد از فوت شوهر چه خواهد شد؟ در این خصوص باید اشاره داشته باشیم که تفاوتی میان مهریه زن اول و دوم وجود ندارد. در واقع در هر دو مورد مرد ملزم است به تعهدات خود در خصوص حقوق مالی هر دو زن عمل کرده و مهریه را در اختیار آن ها قرار دهد.

در واقع زن دوم پس از مرگ شوهر نیز می تواند مهریه خود را به طور کامل از اموال به جای مانده از شوهر دریافت نماید. ممکن است ازدواج دوم مرد از نوع صیغه موقت باشد. دقت داشته باشید که تعیین مهریه در عقد موقت الزامی است و در این صورت نیز زن دوم می تواند حتی در صورت ازدواج موقت نیز حقوق مالی خود در خصوص مهریه را حتی پس از مرگ شوهر دریافت و مطالبه نماید. در ازدواج موقت، زن از مرد ارث نمی برد؛ اما بحث مهریه جدا است و او می تواند حقوق خود را از ما ترکه مرد دریافت نماید.

ممکن است تصور کنید که مهریه زن اول بر زن دوم مرد متوفی دارای ارجحیت است. در واقع این تصور کاملا غلط است. مهریه هر دو زن در واقع نوعی دین از سوی متوفی به شمار می آید و از این رو، قانون هیچ تفاوتی میان آن ها قائل نیست. بلکه تنها می توان گفت که مهریه هر دو زن در مقایسه با سایر دیون مرد در ارجحیت است و باید پیش از تسویه حساب با سایر بستانکاران، تکلیف مهریه به طور دقیق مشخص شود. به هر حال برای دسترسی به نتایج بهتر در محاکم قضایی از یک وکیل مجرب و خبره استفاده کنید.

تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر + نحوه مطالبه

لزوم مراجعه به وکیل برای مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر

باید دقت داشته باشیم که زن پس از نکاح می تواند از حقوق مالی خود در خصوص مهریه بهره مند شود؛ اما دعاوی مهریه همواره با پیچیدگی هایی همراه است و کوچک ترین اشتباهی در این زمینه می تواند فرد را از حقوق قانونی اش دور نماید. از این رو، استخدام وکیل به عنوان نماینده قانونی شما می توانید در این مسیر به کمک شما آمده و موقعیتی را فراهم کند تا در کمترین زمان بتوانید حقوق مالی خود نظیر مهریه و نفقه را از اموال به جای مانده از شوهر دریافت نموده و اجازه ندهید تا در این مسیر حقوقی از شما پایمال گردد.

دقت داشته باشید که دین زن در خصوص مهریه بر تمامی دیون مرد ارجحیت دارد؛ بنابراین با کسب مشاوره حقوقی و یا واگذاری وکالت در پرونده های مهریه بعد از فوت شوهر می توانید به سرعت مهریه خود را از اموال ما ترک شوهر به دست آورده و مالکیت خود را بر آن اعمال نمایید. یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی مهریه با پیچ و خم های مسیر به طور کامل آشنا است و می تواند مطلوب ترین راه برای وصول مهریه را به شما معرفی کند. توصیه می شود پیش از هر گونه اقدام با یک وکیل متخصص در این زمینه مشورت کنید.

کلام آخر

متشکریم از اینکه صبوری به خرج داید و ما را تا پایان مقاله همراهی کردید. در این مقاله تلاش کردیم تا تکلیف مهریه زن بعد از فوت شوهر را مشخص نماییم. اشاره داشتیم که زن حتی پس از فوت شوهر نیز می تواند حقوق مالی خود در خصوص مهریه را از اموال به جای مانده از مرد مطالبه کرده و به دست آورد. اشاره داشتیم که زن برای مطالبه مهریه می تواند از طریق اداره ثبت و دادگاه اقدامات لازم را به انجام رسانده و روند قانونی آن را به طور کامل طی نماید. علاوه بر این مشخص کردیم که زن بعد از فوت شوهر می تواند نفقه مدت زمان عده و زندگی مشترک را به طور کامل از اموال مرد دریافت نماید. اکنون از شما دعوت می کنیم که تجربیات خود را در قسمت دیدگاه با سایر مخاطبان برترین وکیل به اشتراک بگذارید.

5/5 - (1 امتیاز)

فردین ساریخانی

نویسنده و ویراستار متون ادبی، حقوقی/روزنامه نگار/عاشق کتاب، هنر، سفر و فیلم کلاسیک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 5 =

دکمه بازگشت به بالا