نکات حقوقی

اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری + مراحل شکایت ⚖️【سال1403】

تصرف عدوانی کیفری یکی از پر تکرارترین پرونده های مربوط به دعاوی ملکی است که اثبات مالکیت در آن نیازمند بهره مندی از دانش حقوقی است. ممکن است دعوای تصرف عدوانی علیه شما در محاکم قضایی اقامه شده باشد. همچنین ممکن است سوء رفتار دیگری حقوقی را از شما پایمال کرده باشد و قصد اقامه دعوای تصرف عدوانی کیفری علیه دیگری را داشته باشید. در تمامی این شرایط برای اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری می بایست اطلاعات خود در این زمینه را افزایش دهید. در این مقاله سعی داریم اطلاعات حقوقی شما در این زمینه را به میزان قابل توجهی افزایش دهیم.

تصرف عدوانی کیفری چیست؟

تصرف عدوانی کیفری یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در قانون مجازات اسلامی ایران پیش‌بینی شده است. این جرم زمانی محقق می‌شود که شخصی مال غیرمنقول دیگری را بدون رضایت مالک آن و با علم به اینکه مال متعلق به دیگری است، از تصرف او خارج کند.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ایران، تصرف عدوانی کیفری را این‌گونه تعریف می‌کند: «هر کس به عنف یا ید عدوانی یا با هر وسیله دیگری مال غیرمنقول دیگری را از تصرف صاحب آن خارج کند یا در تصرف او نگه دارد، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر مال مورد تصرف محکوم می‌شود.«

در تصرف عدوانی کیفری، عنصر مادی جرم، خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف صاحب آن است. این عمل می‌تواند با استفاده از زور یا تهدید، یا با استفاده از هر وسیله دیگری که مالک را از تصرف مال خود بازدارد، انجام شود. عنصر معنوی جرم نیز علم و قصد مرتکب به خارج کردن مال از تصرف صاحب آن است.

تصرف عدوانی کیفری یک جرم جدی است که می‌تواند خسارت‌های مالی و معنوی زیادی به صاحب مال وارد کند. در صورت وقوع این جرم، لازم است هر چه سریع‌تر اقدام قانونی انجام شود تا حقوق صاحب مال محفوظ بماند. در صورت وقوع جرم تصرف عدوانی کیفری، شاکی می‌تواند شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم ارائه دهد. دادستان پس از بررسی شکایت، قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود. دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.

اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری

اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی کیفری، جرم تصرف ملک دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن است. این جرم در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده است. برای اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری، شاکی باید مدارک و مستندات کافی ارائه دهد. این مدارک می‌تواند شامل سند مالکیت، اسناد عادی، شهادت شهود و سایر ادله باشد. در صورتی که شاکی بتواند مالکیت خود را به دادگاه اثبات کند، دادگاه حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده مالکیت به شاکی صادر خواهد کرد.

در برخی موارد، ممکن است شاکی نتواند موفق به اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری شود. در این موارد، دادگاه ممکن است حکم به پرداخت دیه به شاکی صادر کند. در صورتی که شما یا یکی از آشنایان شما با مشکل تصرف عدوانی کیفری مواجه هستید، توصیه می‌شود که از وکیل تصرف عدوانی کمک بگیرید.

در صورتی که حکم دادگاه به نفع شما باشد، می‌توانید از طریق اجرای احکام، حکم را اجرا کنید. اجرای احکام حکم را به محکوم علیه ابلاغ کرده و او را ملزم به اجرای حکم می‌کند. در صورتی که محکوم علیه از اجرای حکم خودداری کند، اجرای احکام می‌تواند از طریق مراجع قانونی، از جمله پلیس و نیروی انتظامی، اقدام به اجرای حکم کند.

چند نمونه تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی به عنوان یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت تعریف شده است. این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی، مال غیرمنقول دیگری را به تصرف خود درآورد یا در تصرف خود نگه دارد، علاوه بر رد مال، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود». تصرف عدوانی می‌تواند به صورت‌های مختلف انجام شود، مانند:

 • ورود به ملک دیگری بدون اجازه
 • ساخت‌وساز در ملک دیگری بدون اجازه
 • کاشتن درخت یا درختچه در ملک دیگری بدون اجازه
 • نگهداری دام در ملک دیگری بدون اجازه
 • رها کردن حیوانات در ملک دیگری بدون اجازه

اگر شما مورد تصرف عدوانی قرار گرفته‌اید، می‌توانید از طریق طرح شکایت کیفری در دادگاه، برای اعاده تصرف ملک خود اقدام کنید.

مدارک مورد نیاز برای اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری

در صورتی که شما مدارک و مستندات کافی برای اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری را در اختیار دارید، می‌توانید به دادسرا مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنید. دادسرا پس از بررسی شکایت، پرونده را به دادگاه کیفری ارسال خواهد کرد. دادگاه کیفری پس از رسیدگی به پرونده، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد. در ادامه به برخی از مدارک و مستنداتی که می‌توان برای اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری ارائه داد، اشاره می‌کنیم:

 • سند مالکیت
 • اسناد عادی
 • شهادت شهود
 • اظهارنامه مالک یا متصرف قانونی ملک
 • گزارش کارشناس رسمی دادگستری
 • سایر ادله و مدارکی که نشان دهد فرد مالک قانونی ملک یا مال مورد نظر است

اگر فرد نتواند مدارک کافی برای اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری ارائه دهد، ممکن است در دادگاه محکوم به جرم تصرف عدوانی کیفری شود. تمام مدارکی را که مربوط به مالکیت شما است، جمع‌آوری کنید. این مدارک می‌تواند شامل موارد ذکر شده در بالا باشد. همچنین لازم است مدارک خود را به خوبی نگهداری کنید. این کار را می‌توانید با کپی کردن مدارک و نگهداری آنها در مکانی امن انجام دهید.

اگر مدارک خود را گم کرده‌اید، سعی کنید آنها را دوباره پیدا کنید. اگر موفق به پیدا کردن مدارک خود نشدید، می‌توانید از دادگاه درخواست کنید که برای شما یک گواهی المثنی صادر کند. علاوه بر این برای اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری لازم است با یک وکیل مشورت کنید. یک وکیل می‌تواند به شما کمک کند تا مدارک خود را جمع‌آوری کنید و در دادگاه از حقوق خود دفاع کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی تصرف عدوانی اموال منقول، روی لینک کلیک کنید.

اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری

ارکان تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی از جمله جرایم علیه اموال است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنوان ماده 690 مورد پیش بینی قرار گرفته است. ماده 690 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر کس به عنف یا تهدید یا نیرنگ، مال غیر را از تصرف صاحب آن خارج کند یا به تصرف خود درآورد، اعم از اینکه از طریق قهر و غلبه، غصب، تصاحب، تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، به یک تا سه سال حبس محکوم می شود.» جرم تصرف عدوانی دارای چهار رکن اساسی است:

مال غیر منقول: مال مورد تصرف باید غیر منقول باشد؛ بنابراین، تصرف عدوانی اموال منقول قابل مجازات نیست.

تصرف: منظور از تصرف، در اختیار گرفتن مال و اعمال مالکیت بر آن است.

عدوان: عدوان به معنای تجاوز و ظلم است؛ بنابراین، تصرف باید به صورت غیر قانونی و بدون رضایت مالک باشد.

خارج کردن مال از تصرف مالک: منظور از خارج کردن مال از تصرف مالک، این است که مالک دیگر نتواند به مال دسترسی داشته باشد.

شکایت از تصرف عدوانی کیفری با سند عادی

در صورتی که تصرف عدوانی با سند عادی باشد، در صورت اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری نیز مجازات قابل اجرا است. سند عادی سندی است که در قالب نوشته و بدون تشریفات خاصی تنظیم شده است. سند عادی در صورتی که در دادگاه صالح اثبات شود، می تواند دلیلی بر مالکیت باشد.

برای شکایت از تصرف عدوانی با سند عادی، باید به یکی از دادسراهای عمومی و انقلاب مراجعه کنید. در دادسرا، باید شکایت خود را به صورت کتبی تنظیم کنید و آن را به دادستان تحویل دهید. در شکایت خود باید مشخصات خود، مشخصات متصرف عدوانی، مشخصات ملک مورد تصرف و مدارک و مستندات خود را ذکر کنید.

پس از ثبت شکایت، دادستان دستور تحقیقات را صادر می کند. بازپرس پرونده، تحقیقات لازم را انجام می دهد و سپس پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می کند. دادگاه پس از بررسی پرونده، حکم مقتضی را صادر می کند. اگر دادگاه حکم به محکومیت متصرف عدوانی دهد، متصرف عدوانی به یک تا سه سال حبس محکوم می شود. همچنین، دادگاه می تواند حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده مال به مالک را صادر کند.

در صورتی که خواهان تصرف عدوانی بخواهد خسارات خود را از متصرف عدوانی مطالبه کند، باید علاوه بر شکایت کیفری، دادخواست حقوقی نیز به دادگاه ارائه دهد. در دادخواست حقوقی، خواهان باید میزان خسارات خود را به صورت دقیق ذکر کند. دادگاه پس از بررسی پرونده، حکم به پرداخت خسارات به خواهان را صادر می کند.

اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری

سند رسمی در تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی کیفری یک جرم است که در آن شخصی به طور غیرقانونی و با قصد مزاحمت یا ممانعت از حق دیگری، مال غیرمنقولی را تصرف می‌کند. جرم تصرف عدوانی کیفری در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و مجازات آن یک ماه تا یک سال حبس است. سند رسمی در تصرف عدوانی کیفری می‌تواند یکی از ادله اثبات جرم باشد. سند رسمی سندی است که توسط مامورین رسمی تنظیم شده و دارای اعتبار قانونی است. سند رسمی می‌تواند برای اثبات مالکیت، سابقه تصرف و عدوانی بودن تصرف استفاده شود.

در صورتی که شخص مدعی تصرف عدوانی، سند رسمی داشته باشد، دادگاه به احتمال زیاد حکم به محکومیت متصرف عدوانی خواهد داد. با این حال، در صورتی که شخص مدعی تصرف عدوانی، سند رسمی نداشته باشد، دادگاه ممکن است حکم به برائت متصرف عدوانی دهد. در صورتی که شما با مشکل تصرف عدوانی کیفری مواجه هستید، باید با یک وکیل متخصص مشورت کنید. وکیل می‌تواند شما را در جمع‌آوری مدارک و اثبات جرم تصرف عدوانی کیفری کمک کند.

رای وحدت رویه در تصرف عدوانی کیفری

در سال 1397، دیوان عالی کشور رای وحدت رویه‌ای در خصوص تصرف عدوانی کیفری صادر کرد. این رای مقرر می‌دارد که در اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری، نیازی به احراز سابقه تصرف شاکی نیست. پیش از این، برخی از دادگاه‌ها معتقد بودند که برای تحقق جرم تصرف عدوانی، باید سابقه تصرف سابق شاکی احراز شود. این به معنای آن بود که اگر شاکی پیش از تصرف عدوانی، مال غیرمنقول را در تصرف نداشته باشد، نمی‌تواند از جرم تصرف عدوانی شکایت کند.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، این نظریه را رد کرده و مقرر کرده است که در جرم تصرف عدوانی، نیازی به احراز سابقه تصرف سابق شاکی نیست. این بدان معناست که اگر شما مورد تصرف عدوانی قرار گرفته‌اید، حتی اگر پیش از تصرف عدوانی، مال غیرمنقول را در تصرف نداشته باشید، می‌توانید از جرم تصرف عدوانی شکایت کنید.

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، یک گام مهم در جهت حمایت از حقوق مالکیت است. این رای، امکان شکایت از جرم تصرف عدوانی را برای افرادی که پیش از تصرف عدوانی، مال غیرمنقول را در تصرف نداشته‌اند، فراهم می‌کند. رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در تصرف عدوانی کیفری، آثار حقوقی متعددی دارد. این آثار عبارتند از:

 • امکان شکایت از جرم تصرف عدوانی برای افرادی که پیش از تصرف عدوانی، مال غیرمنقول را در تصرف نداشته‌اند
 • تقویت حقوق مالکیت و حمایت از مالکان اموال غیرمنقول
 • کاهش جرایم علیه اموال و مالکیت

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، یک گام مهم در جهت توسعه حقوق کیفری ایران است. این رای، امکان دسترسی به عدالت کیفری را برای افراد بیشتری فراهم می‌کند و به تقویت حقوق مالکیت کمک می‌کند.

مراحل ثبت شکایت در تصرف عدوانی کیفری

در صورتی که تصرف عدوانی کیفری باعث شده است تا حقوقی از شما ضایع شود و یا اینکه علیه شما شکایتی مبنی تصرف عدوانی انجام شده است لازم می باشد که اطلاعات خود در خصوص مراحل طرح دعوا در دادگاه را افزایش دهید. برای شکایت از تصرف عدوانی کیفری و اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری، باید مراحل زیر را طی کنید:

مدارک لازم را جمع آوری کنید: مدارکی که باید برای شکایت ارائه دهید به شرح زیر است.

 • کپی سند مالکیت
 • کپی گزارش پلیس
 • کپی اسناد مربوط به تصرف عدوانی، مانند عکس ها، فیلم ها و شهادت شهود

شکایت خود را به دادسرای محل وقوع جرم ارائه دهید: شکایت شما باید کتبی باشد و باید شامل موارد زیر باشد:

 • نام و مشخصات شما
 • نام و مشخصات فرد متصرف
 • تاریخ و محل وقوع جرم
 • شرح جزئیات جرم
 • ادله و مدارک شما

پس از ارائه شکایت، دادسرا تحقیقات خود را آغاز خواهد کرد. این تحقیقات ممکن است شامل مصاحبه با شما، فرد متصرف و شهود و بررسی مدارک شما باشد. پس از پایان تحقیقات، دادسرا تصمیم خواهد گرفت که آیا شکایت شما را قبول کند یا خیر. اگر دادسرا شکایت شما را قبول کند، پرونده شما به دادگاه کیفری ارسال خواهد شد.

در دادگاه کیفری، فرد متصرف به جرم تصرف عدوانی محاکمه خواهد شد. اگر فرد متصرف مجرم شناخته شود، ممکن است به حبس، جزای نقدی، یا هر دو محکوم شود. در صورتی که به تصرف عدوانی کیفری دچار شده اید، بهتر است برای مشاوره با یک وکیل کیفری اقدام کنید. یک وکیل کیفری می تواند شما را در مراحل شکایت و پیگیری پرونده راهنمایی کند.

اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری

شرایط اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری

جرم تصرف عدوانی در ماده 690 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. این ماده مقرر می دارد: «هر کس به عنف یا تهدید یا حیله و نیرنگ یا با علم به اینکه غاصب است، مال غیرمنقول دیگری را از تصرف صاحب آن خارج کند یا در تصرف خود نگه دارد، علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود». برای تحقق جرم تصرف عدوانی، لازم است شرایط زیر وجود داشته باشد:

 • مال مورد تصرف غیرمنقول باشد.
 • مال متعلق به دیگری باشد.
 • متصرف مال به عنف یا تهدید یا حیله و نیرنگ یا با علم به اینکه غاصب است، مال را از تصرف صاحب آن خارج کند یا در تصرف خود نگه دارد.
 • متصرف مال عالم به این موضوع باشد که مال متعلق به دیگری است.

مجازات تصرف عدوانی کیفری

در بالا تلاش کردیم تا شرایط لازم برای اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری را به طور کامل شرح دهیم. اکنون وقت آن رسیده است تا نکاتی را در خصوص مجازات فرد محکوم در تصرف عدوانی کیفری ارائه دهیم. اگر شرایط فوق وجود داشته باشد، مرتکب جرم تصرف عدوانی محسوب می شود و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.

 • در صورتی که جرم تصرف عدوانی در شرایطی که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد، مرتکب علاوه بر حبس به جزای نقدی نیز محکوم می شود.
 • در صورتی که جرم تصرف عدوانی توسط دو یا چند نفر به صورت دسته جمعی ارتکاب یابد، هر یک از مرتکبین به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.
 • در صورتی که جرم تصرف عدوانی منجر به ایراد صدمه بدنی یا فوت شود، مرتکب به مجازات مقرر در قانون برای صدمه بدنی یا قتل عمد محکوم می شود.

کلام آخر

از اینکه صبوری به خرج دادید و تا پایان مقاله با ما همراه بودید از شما تشکر می کنیم. در این مقاله سعی کردیم هر آن چیزی که لازم است در خصوص اثبات مالکیت در تصرف عدوانی کیفری بدانید را در اختیار شما قرار دهیم. برای این کار در ابتدا تعریف دقیقی از تصرف عدوانی کیفری ارائه دادیم و شما را با ارکان آن آشنا کردیم. سپس به مدارک مورد نیاز برای اثبات مالکیت در دادگاه اشاره داشتیم و سپس شرایط مورد نیاز برای آن را مورد بررسی قرار دادیم. در پایان نیز مراحل شکایت در تصرف عدوانی کیفری و مجازات آن را مورد بررسی قرار دادیم. اکنون از شما درخواست می کنیم که نظرات و تجربیات خود در خصوص مطالب ذکر شده را در قسمت دیدگاه با سایر مخاطبان سایت برترین وکیل به اشتراک بگذارید.

4.3/5 - (11 امتیاز)

فردین ساریخانی

نویسنده و ویراستار متون ادبی، حقوقی/روزنامه نگار/عاشق کتاب، هنر، سفر و فیلم کلاسیک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 6 =

دکمه بازگشت به بالا