نکات حقوقی

هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر ⚖️【سال1403】

باید اشاره داشته باشیم که رسیدگی به پرونده های مربوط به دعاوی حقوقی و کیفری به هیچ عنوان رایگان نیست و معمولا دولت تعرفه ای را برای تامین هزینه های قوه قضائیه اعلام می دارد. در ابتدا این هزینه از خواهان یا شاکی اخذ می گردد؛ اما در صورتی که فرد بتواند در دادگاه به پیروزی دست پیدا کند می تواند این هزینه را از طرف مقابل پس بگیرد. به تبع آن باید ذکر کنیم که اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر نیز رایگان نبوده و رسیدگی به درخواست شما نیز نیازمند اخذ هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر است. از این رو، در این مقاله سعی داریم به بررسی کامل هزینه های مربوط به اعتراض پرداخته و میزان آن را به طور دقیق مشخص کنیم. پیشنهاد می کنیم تا انتهای مقاله ما را همراهی کنید.

تعرفه هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر

پیش از آن که در خصوص هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر سخن به میان آوریم لازم است شما را با روند دادرسی در این دادگاه آشنا کرده و مشخص کنیم که دولت با اخذ این تعرفه به دنبال چیست. در ادامه و پس از کسب اطلاعات جامع در این خصوص است که می توان تعرفه ابلاغی از سوی دولت را مورد بررسی قرار داد و میزان آن را به طور دقیق اعلام نمود. همچنین سعی داریم به این موضوع اشاره داشته باشیم که این هزینه صرف چگونه اموراتی خواهد شد.

باید اشاره داشته باشیم که در قانون آیین دادرسی مدنی به طور دقیق در خصوص هزینه های تعرفه اشاره شده است. در ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی تشریح شده است که هزینه دادرسی عبارت است از هزینه های مربوط به برگه هایی که به دادگاه تقدیم شده و به دست مقامات قضایی می رسد. همچنین قرارها و احکام صادر شده از دادگاه نیز دارای هزینه هایی مشخص هستند. همواره لازم است خواهان یا شاکی هزینه برگه و هزینه های مربوط به رسیدگی را تحت عنوان هزینه دادرسی به دادگاه بپردازد.

در خصوص هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر باید اشاره داشته باشیم که تنها در صورتی به دادخواست فرد رسیدگی می شود که هزینه های مربوط به آن به طور دقیق پرداخت شود. در این صورت است که برای دعوای مورد نظر پرونده تشکیل شده و این پرونده برای رسیدگی های بیشتر به دادگاه صالح ارسال می گردد. بدیهی است که اشاره داشته باشیم که اگر هزینه های مربوط به دادرسی یا اعتراض پرداخت نشود، هیچ کدام از مراحل حل و فصل اختلافات در محاکم قضایی اتفاق نخواهد افتاد.

تنها در صورتی می توان از پرداخت هزینه های مربوط به دادرسی و اعتراض شانه خالی کرد که اعسار از پرداخت هزینه ها توسط فرد، مورد پذیرش محاکم قضایی قرار بگیرد. باید اشاره داشته باشیم که اعتراض به حکم دادگاه تجدید نظر منجر به رسیدگی مجدد پرونده و صدور رای جدید می شود، از این رو، خواهان ملزم است تمام هزینه های مربوطه را تمام و کمال پرداخت نماید.

جهت دریافت مشاوره می توان به بهترین وکیل پایه یک دادگستری تهران مراجعه کرد.

هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر

تعرفه دادرسی و اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر

باید اشاره داشته باشیم که هزینه اعتراض به رای تجدید نظر برای هر برگه دادخواستی که تقدیم مقامات قضایی می شود، طبق تعرفه ای که دولت در نظر گرفته است حدود 4 هزار تومان است. همچنین باید در خصوص هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر که از طریق اعاده دادرسی، فرجام خواهی و یا اعتراض شخص ثالث به انجام می رسد باید اشاره داشته باشیم که تعرفه های مذکور بستگی به مالی بودن و یا غیر مالی بودن دعوی و نیز کیفری و حقوقی بودن آن ها دارد.

باید اشاره داشته باشیم که ماده 477 قانون آیین دادرسی در خصوص دعاوی کیفری و حقوقی اعلام می دارد که هزینه های مربوط به دادرسی در پرونده در دادگاه های تجدید نظر حدود 300 هزار ریال می باشد. همچنین باید اشاره داشته باشیم که در قانون ذکر شده است که هزینه اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور حدود 500 هزار ریال است. همچنین هزینه دادرسی پرونده در دعاوی غیر مالی و حقوقی از 400 هزار ریال تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال است.

علاوه بر مواردی که ذکر شده در خصوص اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر لازم به ذکر است که تعرفه دادرسی دعاوی حقوقی و مالی در مرحله فرجام خواهی، اعاده دادرسی و نیز اعتراض شخص ثالث 5/5 درصد ارزش محکوم به می باشد. در صورتی که فرد اعلام اعسار نماید لازم نیست هزینه ای پرداخت کند و در این شرایط است که دادرسی و اعتراض او به صورت رایگان صورت می پذیرد. البته لازم است درخواست اعسار وی مورد قبول قرار بگیرد.

هزینه دادرسی اعتراض ثالث به رای دادگاه تجدید نظر

باید ذکر کنیم که هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر در بسیاری از مواقع شامل هزینه اعتراض دادرسی ثالث به رای تجدید نظر می شود. باید اشاره داشته باشیم که در ماده 417 و 418 قانون آیین دادرسی مدنی در این صورت اعلام داشته است که در صورتی که در خصوص دعوای مطرح شده در محاکم قضایی رای صادر شود که بر اساس حکم صادر شده خللی به حقوق شخص ثالث وارد شود، چنانچه خود شخص یا نماینده وی در روند رسیدگی به دعوی حضور نداشته باشد، قادر است نسبت به رای صادره اعتراض نماید.

باید در خصوص متن بالا به این موضوع اشاره داشته باشیم که شخص ثالث حق دارد به تمامی آرای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض داشته باشد. همچنین در خصوص تعیین داور، افرادی که در تعیین داوران نقشی نداشته اند می توانند به این موضوع نیز اعتراض داشته باشند. این موضوع در ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت ذکر شده است.

در صورتی که دعوای دو طرف منجر به صدور رای در هر یک از مراحل رسیدگی به پرونده شود و حکم صادر شده از دادگاه های بدوی و تجدید نظر به حقوق قانونی شخص دیگری خلل وارد سازد و او را از دسترسی به منافع اش دور نماید، او می تواند به رای صادر شده اعتراض نماید و حقوق قانونی خود را از محاکم قضایی مطالبه کند.

در صورتی که رای صادر شده از دادگاه تجدید نظر باعث از بین رفتن حقوق قانونی شخص ثالث شود، فرد می تواند با پرداخت تعرفه هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر حقوق قانونی خود را مجددا مطالبه نماید. این تعرفه ها هر ساله دچار تغییراتی می شوند و لازم است در این خصوص اطلاعات به روز به دست آورد؛ اما در خصوص تعرفه ها می تواند به طور خلاصه چنین گفت:

تعرفه اعتراض ثالث به رای دادگاه تجدید نظر در دعاوی مالی حقوقی حدود 5/5 درصد ارزش محکوم به می باشد. همچنین در دعاوی غیر مالی حقوقی، تعرفه اعتراض ثالث به رای دادگاه تجدید نظر 400 هزار ریال تا یک میلیون و هشتصد هزار ریال می باشد. علاوه بر این، در صورتی که شخص ثالث قصد تنظیم دادخواست برای اعتراض را داشته باشد، می بایست به ازای هر برگه مبلغی معادل 4 هزار تومان را پرداخت نماید. این هزینه ها جدای از هزینه هایی است در دفاتر خدمات الکترونیک اخذ می شود.

هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر

اعسار از هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر

در بالا اشاره نمودیم که روند رسیدگی به پرونده نیازمند پرداخت کامل هزینه هایی است در این خصوص دولت تعیین کرده است. در واقع بدون پرداخت تعرفه های لازم نمی توان امید داشت که پرونده به جریان افتاده و روند اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر صورت بگیرد. البته ممکن است فرد معسر باشد که در این صورت از پرداخت هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر و هزینه دادرسی معاف خواهد شد. البته لازم است در ابتدا اعسار وی به تایید مقامات قضایی مربوطه برسد.

در ادامه سعی داریم به این موضوع اشاره داشته باشیم که اگر فردی معسر باشد و توانایی لازم برای پرداخت هزینه اعتراض به حکم دادگاه تجدید نظر را در اختیار نداشته باشد، تکلیف او چه خواهد شد. در صورتی که معسر باشد لازم است دادخواستی در این خصوص تنظیم نموده و این مسئله را به اطلاع مقامات قضایی برساند. در این صورت است که دادخواست اعسار وی همراه با دادخواست اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر یا جدای از آن برای دادگاه ذی صلاح ارسال خواهد شد.

در این مرحله به بررسی دادخواست اعسار پرداخته تا برای او مسجل شود که آیا در واقع فرد از پرداخت هزینه های دادرسی و اعتراض معسر است یا خیر. در صورتی که دادگاه با درخواست اعسار وی موافقت نماید، فرد از پرداخت تمامی هزینه های مربوط به دادرسی و اعتراض به رای دادگاه های تجدید نظر معاف خواهد شد و دیگر لازم نیست هزینه ای را در این خصوص پرداخت نماید.

اما ممکن است پس از بررسی های صورت گرفته توسط دادگاه، مشخص شود که فرد معسسر نیست. در این صورت است که با درخواست اعسار وی مخالف شده و این موضوع ه اطلاع خواهان رسیده می شود. در صورتی که فرد معسر شناخته نشود، به او فرصتی داده می شود تا در مهلت مقرر هزینه های مربوط به دادرسی و هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر را به طور کامل پرداخت نماید. این هزینه ها بر اساس تعرفه های دولت محسابه خواهد شد.

باید دقت داشته باشیم که اگر در زمان مقرر فرد از پرداخت هزینه های مورد نظر امتناع ورزد، روند رسیدگی به پرونده و اعتراض وی متوقف شده و به خواسته او وقعی نهاده نمی شود. در صورتی که فرد مدعی اعسار باشد و قصد داشته باشد که به رای دادگاه تجدید نظر اعتراض نماید، دفاتر خدمات الکترونیک موقتا از او هیچ هزینه ای را دریافت نمی کنند تا زمانی که دادخواست اعسار وی مورد بررسی محکمه مورد نظر قرار گیرد.

هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر

ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر

در این مرحله از مقاله تلاش داریم تا آن جایی که ممکن است اطلاعات دقیقی را در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر در اختیار شما قرار دهیم. در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت لازم است همواره دو فرض مهم را در نظر داشت. در فرض اول فرد بدون ادعای اعسار از پرداخت هزینه های مربوط به دادرسی و اعتراض امتناع می ورزد.

در چنین شرایط که در فرض بالا به آن اشاره نمودیم با ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه های مربوطه، فرد نخواهد توانست که دادخواست تنظیم نماید. همچنین دادخواست وی به دادگاه دارای صلاحیت ارسال نخواهد شد و رسیدگی به پرونده مورد نظر صورت نخواهد گرفت و در نتیجه فرد از اعتراض به رای دادگاه های مربوط نیز باز خواهد ماند. علاوه بر این فرضی وجود دارد که در آن فرد به دروغ خود را معسر اعلام نموده و یا در روند رسیدگی به پرونده تمکن مالی به دست آورده باشد.

در صورتی که شرایط اعلام شده در فرض بالا محقق شود و فرد همچنان از پرداخت هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر امتناع ورزد، ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه های مربوطه چنین خواهد بود که دادگاه مهلتی هفت روزه را برای فرد تعیین خواهد نمود. وی فرصد دارد که در این هفت روز برای پرداخت هزینه های دادرسی و اعتراض اقدامات لازم را به انجام برساند. در صورتی که فرد همچنان از پرداخت هزینه ها خودداری کند از رسیدگی به دادخواست وی امتناع خواهد شد.

در صورتی که دروغ فرد در اعسار برملا شود و در این خصوص شهودی وجود داشته باشند، این شهود به دلیل شهادت خلاف واقعی که داشته اند از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس محکوم می شوند. علاوه بر این قانون جزای نقدی را نیز برای این شهود در نظر گرفته است. جزای نقدی مورد نظر شامل دو میلیون و پانصد هزار تومان تا ده میلیون تومان خواهد بود که شهود ملزم هستند در زمان مقرر آن را پرداخت نمایند و جریمه مورد نظر را تسویه نمایند.

در گذشته قانونی وجود داشت که اگر فردی به دروغ اعلام کرده بود که معسر است و توانایی مالی لازم برای رسیدگی به پرونده را در اختیار ندارد، چنانچه در دادگاه ذی صلاح به درخواست اعسار او رسیدگی می شد و پس از اعلام رای دروغ او برملا می گشت، فرد به جریمه ای معادل دو برابر هزینه دادرسی محکوم می شد؛ اما اگر برملا شدن دروغ پیش از اعلام رای توسط دادگاه بود، فرد ملزم می شد تا هزینه ای برابر هزینه دادرسی را پرداخت نماید. البته این قانون دیگر منسوخ شده است.

در پایان باید اشاره داشته باشیم که اگر واقعا هزینه های لازم برای رسیدگی و اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر را در اختیار ندارید لازم است به کمک یک وکیل اعلام اعسار نمایید تا هزینه های مربوطه به شما بخشیده شود؛ اما در صورتی که تامین هزینه های لازم برای شما مشکلی به همراه ندارد، لازم است در صدد پرداخت هزینه های مربوط بر آیید و از ارائه دادخواست اعسار خودداری نمایید. چرا که در صورت دروغ بودن ادعای اعسار ممکن است خسارت هایی به شما تحمیل گردد.

لزوم مراجعه به وکیل برای اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر

لازم به ذکر است که رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر با پیچیدگی هایی همراه است. علاوه بر این، در صورت صدور حکم از این دادگاه چنانچه تمایل به فرجام خواهی، اعاده دادرسی یا اعتراض شخص ثالث دارید، لازم است به دلیل حساسیت های بالای این کار به طور حتم از بهترین وکیل تهران استفاده کنید. وکیل از پیچ و خم های مسیر آشنایی کامل دارد و می تواند در دعاوی پیچیده ارجاع داده شده به دادگاه تجدید نظر شما را به بهترین شکل ممکن یاری کرده و اهداف تعیین شده را محقق نماید.

ممکن است آرای صادر شده از دادگاه های تجدید نظر مخالف میل شما باشد یا اینکه احساس کنید در احکام صادر شده جانب عدالت رعایت نشده و رای بدون در نظر گرفتن مستندات صدور پیدا کرده است. در چنین شرایطی لازم است پیش از هر گونه اقدام با وکیل کاردان تماس گرفته و پس از شرح مختصر دعاوی مطرح شده از او در خصوص اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر کسب تکلیف نمایید. علاوه بر این می توانید در خصوص هزینه های مربوط به اعتراض با وکیل خود مشورت نمایید.

هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر

کلام آخر

از اینکه تا پایان مقاله در کنار ما بودید و صبوری به خرج دادید از شما کمال تشکر را داریم. در این مقاله اشاره داشتیم که آرای صادره از دادگاه های تجدید نظر قابل اعتراض هستند و به این موضوع در مواد قانونی اشاره صریح شده است. علاوه بر این ذکر نمودیم که اعتراض به رای از طریق فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث ممکن است اما لازم است هزینه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر به طور کامل پرداخت شود؛ اما در صورت اثبات اعسار از پرداخت تعرفه، فرد از تامین هزینه های دادرسی معاف می شود. اکنون که به پایان مقاله رسیده ایم از شما همراهان گرامی درخواست می کنیم که اگر تجربه یا نظری در خصوص مطالب ذکر شده دارید، آن را در قسمت دیدگاه با سایر مخاطبان سایت برترین وکیل به اشتراک بگذارید.

5/5 - (1 امتیاز)

فردین ساریخانی

نویسنده و ویراستار متون ادبی، حقوقی/روزنامه نگار/عاشق کتاب، هنر، سفر و فیلم کلاسیک

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − سه =

دکمه بازگشت به بالا